Акредитація ОНП магістрів ОА ОЕ – архів

Сертифікатна програма

Відгуки 2022

Відгуки 2023

Відгуки потенційних роботодавців і відгуки студентів

Силабуси

ЗО

ПО

Показники викладачів

Протоколи засідання проєктної групи ОНП

Протокол наради гарантів

В

Виписки із засідання кафедри ЕП

Витяг з протоколу засідання кафедри АЕМК

Виписки із протоколів  засідання  науково-методичної комісії зі спеціальності 141

Витяг ВР НН ІЕЕ

Анкетування

Наукова робота магістрів

Оновлені силабуси

Навчальні плани

04-03-2024 оновлені табл 2

Силабуси вибіркові усі

Науково-дослідна практика

Громадське обговорення ПЕМС