Інформація для здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук

http://aspirantura.kpi.ua/Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

1) за рахунок:

  • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства; 
  • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства; 

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

  • міжнародних договорів України; 
  • загальнодержавних програм; 
  • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами. 

Програму вступних випробувань можна завантажити тут.

Програму додаткового іспиту можна завантажити тут.