Інформація для здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук

http://aspirantura.kpi.ua/Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. Відділ аспірантури і докторантури.

Програми вступних випробувань

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Кафедра Автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів, кафедра Електропостачання:

Спеціальність 184 Гірництво

Кафедра Геоінженерії:

Додаткові посилання

Відділ аспірантури та докторантури