Інформація для здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук

http://aspirantura.kpi.ua/Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. Відділ аспірантури і докторантури.

Програми вступних випробувань

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Кафедра Автоматизації управління електротехнічними комплексами, кафедра Електромеханічного обладнання енергоємних виробництв, кафедра Електропостачання:

Спеціальність 144 Теплоенергетика

Кафедра Теплотехніки та енергозбереження:

Спеціальність 184 Гірництво

Кафедра Геоінженерії: