Меморандум у сфері енергетики

Креативне партнерство та співробітництво з іншими навчальними закладами – складова успіху нашого інституту. Так, 2 жовтня 2020 року підписано Меморандум про співробітництво між Інститутом енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Інститутом бізнес-освіти КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Ректор нашого університету Михайло Захарович Згуровський вітає такі форми співробітництва.

Наш інститут, на мій погляд, можна вважати своєрідним «зачинателем мод» в галузі енергозбереження. Вже втілений спільний проєкт з Університетом Південно-Східної Норвегії. Наші українські спеціалісти затребувані на ринку праці. Подвійні дипломи отримають студенти з Польщі, які навчаються за програмою подвійного диплому між Варшавським університетом технологій та КПІ ім. Ігоря Сікорського в рамках проекту «Електроенергетика нового покоління та енергетичні ринки» за програмою NAWA Katamaran. Ми приєдналися до енергетичного саб альянсу з Китаєм «Один пояс, один шлях». Отож, підтримуємо освітні інновації!

«Незважаючи на різні профілі закладів, нас об’єднали спільні інтереси на базі енергозбереження, – наголосив директор Інституту бізнес-освіти, доктор економічних наук, професор Анатолій Михайлович Поручник. – У нас є відповідні магістерські програми. Підготовлено кілька дисертацій з точки зору економіки, менеджменту. Важливо отримати нові сучасні знання та поєднати компетенції фахівців, професури. Аудиторія цікавиться тим, що прогнозується. Творче академічне партнерство сприятиме підготовці висококваліфікованих фахівців енергетичної галузі».

Усвідомлюючи важливість успішної співпраці у сфері підготовки висококваліфікованих фахівців для енергетичної галузі та розбудови енергетичного ринку України, враховуючи значний освітній та науково-дослідницький потенціал професорсько-викладацького складу університетів, розуміючи потужний рушійний потенціал високопрофесійних менеджерів енергетичної галузі та креативної молоді України, а також усвідомлюючи необхідність поєднання теорії та практики, креативності та досвіду заради перетворення енергетичної галузі України в потужний розвинений сектор національної економіки, підвищення рівня сприйняття економічних реформ українською молоддю та суспільством, було укладено Меморандум про співробітництво.

Головною метою співробітництва Сторони визначили сприяння створення створенню спільної науково-економічної та освітньо-дослідницької платформи енергетичного сектору України для поєднання практичного досвіду, сучасних знань та зусиль, спрямованих на реформування енергетичної галузі України, підвищення ефективності її діяльності та покращення кадрового потенціалу, розвиток освітньої і наукової роботи у сфері економіки, фінансів та управління.

ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського та ІБО КНЕУ на взаємній основі обговорили пропозиції та цілий ряд заходів для її досягнення.

Підписання цього Меморандуму ІЕЕ започатковує формування Інноваційної мережі з вітчизняними науковими, освітніми та експертними установами у сфері енергетики.

Author: Vadim