Posted in Новини

Обговорення перспективи розвитку матеріально-технічної бази кафедри АЕМК у контексті підготовки до акредитаційної експертизи ОП за ОС «бакалавр».

Posted in Новини

Відеоматеріали з курсів «Ресурсоефективне та чисте виробництво», «Гідравлічні та аеродинамічні машини»

«Ресурсоефективне та чисте виробництво»
Тема Посилання
Вступ до предмету https://youtu.be/PPpmM1kjpY8
Підходи до вдосконалення виробничих процесів https://youtu.be/xjvYzgHVCEs
Попередня оцінка https://youtu.be/gRodidqy9Jk
Показники, порівняльна оцінка https://youtu.be/tNHA0OwIKEk
Таблиці збору даних https://youtu.be/5lT6cCOR8W4
Аналіз матеріальних потоків https://youtu.be/Is183ZUXpE0
Аналіз водних потоків https://youtu.be/fykqxH5O9kQ
Енергоефективність підприємства https://youtu.be/a71FOtPu4I0
Розробка ресурсоефективних заходів https://youtu.be/Z6z1N11Tv5k
Відбір ресурсоефективних заходів https://youtu.be/JI82bLGOiM4
Економічне обґрунтування ресурсоефективних заходів https://youtu.be/Rjnd-NMcDus
«Гідравлічні та аеродинамічні машини»
Тема Посилання
Основні властивості рідини https://youtu.be/oVWxhMhtwtM
Гідростатика https://youtu.be/QpKjXBsGfnM
Кінематика рідини https://youtu.be/qv4BKewPmGk
Рівняння Бернуллі https://youtu.be/qYheH-eYd-I
Ламінарний рух, втрати напору https://youtu.be/viUlyJXZuug
Турбулентний рух, характеристики трубопроводів https://youtu.be/MeOKK4QImUs
Типові трубопроводи, їх з’єднання, гідроудар, витікання рідини https://youtu.be/3MqHgNd2RjU
Типи та основні характеристики турбомашин https://youtu.be/XhZEs3MlFVU
Робочий режим турбомашини https://youtu.be/0TsZ6Cntlho
Вентиляторні установки https://youtu.be/hwbmKtYAsYs
Проєктування вентиляторних установок https://youtu.be/sXmOjP0XD5w
Типи насосів https://youtu.be/afr8zLkZsWk
Розрахунок водовідливної установки https://youtu.be/mDlzvbOEkcY
Компресори https://youtu.be/fjKy6Kb51JM
Системи стиснутого повітря https://youtu.be/UyIE0w256oU

Posted in Новини

Засідання студентського наукового гуртка «Електромеханічні та мехатронні системи»

Засідання студентського наукового гуртка «Електромеханічні та мехатронні системи» в 2022 році відбулось, в силу відомих причин, онлайн. Були розглянуті результати роботи учасників гуртка, які за активну позицію в наукових дослідженнях отримали додаткові бали на зимову сесію.
 
Заплановані теоретичні роботи на 2022 рік:
 
підготовка та подання двох патентів;
підготовка матеріалів до виступу на конференціях;
розроблення методики пошуку інформаційних джерел, оброблення та аналізування інформації, визначення основних напрямків наукового дослідження, що буде корисно при підготовці дипломного проекту бакалавра та магістерської дисертації
Заплановані практичні заходи:
 
розроблення установки для дослідження ударних процесів;
розроблення автоматизованого блоку керування джерелом гідравлічної енергії.
розроблення багатополюсного тихохідного електрогенератора для вітротурбіни з вертикальної віссю обертання.
 
YouTube – канал 3DMod створено 22 листопада, 2016 року як візуальний додаток до комп’ютерних практикумів, які присвячені геометричному моделюванню та віртуальному дослідженню процесів електромеханічного обладнання в середовищі SolidWorks.
 
 
 
Posted in Новини

Гурток «Потенціал» запрошує студентів НН ІЕЕ до співпраці

Гурток «Потенціал» наукового спрямування працює на кафедрі автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів для підготовки фахівців інноваційної сфери, в своїй діяльності керується, відповідно до «Положення про гурток «Потенціал» наукового спрямування».
 
Розробка гуртка «Потенціал»: «Автоматизована вентиляційна установка»
Учасники гуртка залучаються до проведення експериментальних та інноваційних розробок з використанням науково-дослідницьких установок кафедри для наукових досліджень. Вони спрямовані на створення й впровадження нових конкурентоспроможних технологій для управління електроприводами систем автоматизації технологічними установками з використанням нових видів техніки для забезпечення енергоефективних режимів роботи, екологічної безпеки, біоенергетичних технологій.   
Posted in Новини

Встановлення камер на вулицях навколо та поміж гуртожитками КПІ допоможе попередити крадіжки й ефективно «розкривати» злочини.

Posted in Новини

Робоча нарада у контексті пріоритетних завдань колективу для підготовки до майбутнього акредитаційного процесу

 Спільно й конструктивно обговорили питання забезпечення й розвитку 1) Освітнього процесу; 2) науковий діяльності, зокрема, активізації роботи студентської науки, а також створення каталогу наукових розробок кафедри; 3) міжнародної діяльності, зокрема, формування 2 заявок для участі у конкурсі ЄС за програмою Жан Моне. Відтворення рішень наради у розпорядженні. Далі буде! Дякую усім!

Posted in Новини

Результати роботи Центру підготовки енергоменеджерів у 2021 році

У 2021 році на базі Центру підготовки енергоменеджерів (ЦПЕМ), в умовах пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, продовжено проведення дистанційних курсів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів в сфері енергозбереження, енергоефективності, енергетичного менеджменту, зокрема, за навчальними програмами «Сертифікація енергетичної ефективності будівель» та «Обстеження інженерних систем будівель» відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність будівель». Онлайн підготовлено 17 фахівців із сертифікації енергетичної ефективності та з обстеження інженерних систем будівель.

Продовжила роботу Атестаційна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського з професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель. У 2021 році атестовано 22 енергоаудитори із сертифікації енергетичної ефективності будівель та 24 фахівці з обстеження інженерних систем будівель.

Восени 2021 року онлайн проведено підвищення кваліфікації 54 фахівців ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС» за новою програмою «Парові турбіни та нагнітальні машини».

З метою навчання енергоаудиторів взаємодії з Фондом енергоефективності в ЦПЕМ розроблено проєкт Меморандуму про співробітництво між Державною установою «Фонд енергоефективності» та Інститутом енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Метою співробітництва є спільна підтримка ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергоефективності будівель та енергозбереження, зокрема в житловому секторі, з урахуванням національного плану дій з енергоефективності, зменшення викидів двоокису вуглецю з метою виконання Паризької угоди, впровадження acquis communautaire ЄС та виконання Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, забезпечення дотримання Україною міжнародних зобов’язань у сфері енергоефективності.

Posted in Новини

Змінено вимоги щодо експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва

В Офіційному віснику України № 10 від 4 лютого 2022 року опубліковано, розроблені Держпраці, накази Мінекономіки, зокрема:

   –  наказ Міністерства економіки України від 06 січня 2022 року № 34-22 «Про затвердження Вимог до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва та щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства про охорону праці та промислової безпеки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2022 року за № 118/37454, термін набрання чинності якого 01 квітня 2022 року;

  –  наказ Міністерства економіки України від 31 грудня 2021 року № 1191-21 «Про затвердження форм висновків експертизи», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2022 року за № 119/37455, термін набрання чинності якого 04 лютого 2022 року та яким, в свою чергу, затверджено, розроблені Держпраці, форми висновків експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, а також передбачено їх підписання і затвердження шляхом накладення електронних підписів з 01 березня 2022 року.

         Чинні на сьогодні Вимоги до експертних організацій та існуючі Форми висновків експертизи містять у собі загальні положення щодо діяльності експертних організацій, не передбачають відображення будь-якої інформації щодо реального стану охорони праці підприємства у висновках експертизи та по суті не передбачають можливості здійснення контролю за порядком дотримання встановлених вимог, наслідком чого є непоодинокі випадки фальсифікацій з боку окремих суб’єктів господарювання: підробка експертних висновків, складення висновків експертиз організаціями, які не акредитовані на здійснення такого виду діяльності, а часто повністю формальний підхід до проведення експертиз.

         Натомість актуалізовані Вимоги до експертних організацій та оновлені Форми висновків, передбачають ряд суттєвих нововведень, серед яких, зокрема, обов’язок надання експертними організаціями до Держпраці: інформації про сферу акредитації експертної організації; відомостей про кадрове забезпечення та зміни у складі експертів технічних; примірників затверджених висновків експертизи, які міститимуть вичерпну інформацією про стан охорони праці підприємства, що має намір отримати дозвіл (відомості про навчання з питань охорони праці працівників, про проведення медичних оглядів, лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць, інформації щодо виробничого обладнання тощо).

         Зміни дозволять встановити єдиний порядок інформування, сформувати інформаційну базу затверджених висновків експертизи, унеможливити зловживання та сприятимуть прозорості провадження експертної діяльності, а передбачений до набрання чинності строк дозволить експертним організаціям адаптуватися до затверджених змін.

         Наразі Держпраці проводиться робота щодо перегляду форми заяви на отримання дозволу та, власне, самої форми дозволу, з метою запровадження можливості видачі дозволів на виконання робіт/експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки в електронному вигляді.

         В цілому, зазначені зміни не передбачають жодних додаткових вимог для роботодавців, разом з тим, через унормування роботи експертних організацій дозволяють забезпечити видачу дозволів в електронному вигляді.

Posted in Новини

ПРОХІДНІ ВИМИКАЧІ. ПРИНЦИП, ПІДКЛЮЧЕННЯ І УСТАНОВКА

Цікаво, що омфортність системи освітлення будинку полягає не тільки в правильному виборі освітлювальних приладів, але і в зручному розташуванні апаратів управління цим освітленням, тобто вимикачів. Справжнім подарунком від конструкторів можна вважати такий винахід, як прохідні вимикачі, завдяки яким ми можемо повноцінно керувати одним з джерел світла з двох і більше точок, наприклад з різних кінців довгого коридору. Його пристрій дещо відрізняється від звичайного вимикача, відповідно, підключення і установка прохідного вимикача також будуть мати ряд особливостей.

Незважаючи на зовнішню схожість більшості вимикачів, звичайний пристрій є простим переривником електричного струму. Він служить для замикання/розмикання ланцюга і може перебувати тільки в одному з цих положень, так як має тільки два отвори для проводів: вхід і вихід. Навіть якщо ви виберіть кілька звичайних вимикачів, це не дасть вам можливість коректно керувати джерелом світла з різних точок: лампочка не зажевріє, поки хоч один переривач буде розімкнений.

Бажаного ефекту можна досягти, тільки якщо скористатися парою прохідних вимикачів. Принципова відмінність таких пристроїв полягає в тому, що вони містять по три отвори для проводів: вхід і 2 виходи. В залежності від положення вимикача надходить струм може бути направлений або по одному дроту, або за другим, що дає можливість кожному з апаратів рівноцінно і в будь-якій послідовності управляти лампочкою з різних місць.

Тепер, коли принцип функціонування системи ясний, залишилося тільки розібратися з тим, як правильно з’єднати дроти в розпаючною коробці.

Для початку слід розділити проводу на трійки:

 • вступна трійка: фаза, нуль, земля;
 • вихід на лампочку: нуль, земля, фаза;
 • 3 дроти від першого вимикача;
 • 3 дроти від другого вимикача.

Зверніть увагу: колір проводу вказує на його функцію. Нуль, як правило – з синім, фаза – з коричневою, а земля – з жовто-зеленою опліткою. Безпосередньо підключення слід розпочати з’єднання з того, що йде на лампочку: спочатку нуль, потім земля. Трохи складніше буде з фазою. Вступний фазовий провід необхідно підвести до першого вимикача, а фазовий дріт від лампочки – до другого вимикача. Тепер з’єднуємо обидва виходять дроти від кожного вимикача між собою і перевіряємо систему в дії. Джерело світла повинен поперемінно загорятися і гаснути після натискання клавіші будь-якого з вимикачів. Якщо це не відбувається, значить, необхідно ще раз перевірити порядок і якість всіх з’єднань. Зверніть увагу: в одного ланцюга може використовуватися тільки два прохідних вимикача. Решта задіяні в ній апарати, незалежно від їх кількості, мають інше внутрішнє будова і називаються перекидними. Навіть при першому погляді на схему стає ясно, що місця ще для одного вимикача з трьома отворами в ній просто немає. Тому у перекидного вимикача їх чотири: два для проводів від першого прохідного пристрою і два від другого. Кількість перекидних вимикачів, які можна додати в ланцюг між двома прохідними, теоретично не обмежена. У будь-який момент за допомогою кожного з них можна змінити стан джерела світла на протилежне. Зверніть увагу: справжні професіонали здійснюють всі з’єднання проводів в розпаючною коробці, а не намагаються заховати їх у подрозетниках. Для того щоб додати трохи впевненості починаючому майстрові, слід зазначити, що навіть досвідченим електрикам інколи доводиться поламати голову над тим, щоб така система працювала безвідмовно. Буде дуже прикро і невигідно переробляти ремонт, якщо ви виявите допущену помилку тільки тоді, коли фінішна обробка вже завершена і залишиться лише повісити люстри. Тому обов’язково оціните і кілька разів перевірте правильність підключення прохідних і перекидних вимикачів ще на ранніх етапах монтажу.

Posted in Новини

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ПОРАДИ: ЯК ЗБЕРЕГТИ ЕНЕРГІЮ В ПОБУТІ

Кожен з нас може зробити свій побут комфортнішим та підвищити рівень життя, якщо спробує бути енергоощадним. Набагато простіше й дешевше зберігати тепло й електроенергію, ніж потерпати від протягів, вогкості і холоду у власній квартирі чи будинку та сплачувати великі рахунки за марнотратно витрачені ресурси.

 • Економте воду. Закривайте крани, якщо не використовуєте воду. Виїжджаючи, перекривайте крани з гарячою і холодною водою.
 • Слідкуйте за станом сантехніки і вчасно ремонтуйте її. Пам’ятайте, із крапаючого крану витікає 60 літрів води на добу або 1800-1860 літрів на місяць. 
 • Встановіть лічильники на гарячу і холодну воду – прослідкуєте за об’ємами витрат води. 
 • Встановіть термостатичні змішувачі. Швидке регулювання подачі гарячої та холодної води звільнить від постійного настрою температури та зайвих витрат води. 
 • Встановіть електронні змішувачі – вода ллється лише тоді, коли руки піднесені до крану. 
 • Використовуйте миску для миття посуду на кухні. Не розморожуйте продукти під струменем води. 
 • Закривайте кран під час гоління та чищенні зубів. 
 • Приймайте душ замість ванни. 
 • Економічно нагрівати воду за допомогою електричного бойлера. 
 • Розгляньте нові технології енергетики, зокрема сонячну систему гарячого водопостачання – вона окупається з першого дня роботи.
 • Купуйте енергозберігаючі побутові прилади. Прилади з найменшим рівнем енергоспоживання маркуються літерами «А» або «А+». Так, наприклад, холодильник класу «А» або «А+» споживає на 30 – 50% менше електричної енергії від загального споживання  електроенергії холодильником класу «В». 
 • Виключайте всі електроприлади, які не використовуються. Не залишайте їх у режимі очікування. 
 • Не тримайте електричні пристрої на зарядці більше, ніж необхідно для повної зарядки акумулятора. 
 • Знайдіть можливість встановити автоматичні вимикачі ТВ, комп’ютера й ноутбука.
 • допомогою одного джерела тепла. 
 • Використовуйте енергозберігаючі чайники. Регулярно очищайте чайник від накипу, що змушує використовувати більше тепла для кип’ятіння того ж обсягу води. 
 • Використовуйте електричний тостер – швидше та економніше приготуєте тости. 
 • Фритюрниці безпечніші та економніші, ніж приготування на плиті. 
 • Спробуйте скороварку – вони готують швидше, завдяки більш високим температурам і показникам тиску всередині каструлі. 
 • Смаження на грилі прискорює процес готування й зберігає корисність продуктів. 
 • Не ставте маленьку сковорідку на велику конфорку – це витрата енергії та грошей. 
 • Накривайте кришкою каструлю, коли готуєте – це заощадить час готування. 
 • Використовуйте внутрішнє кільце конфорки, якщо у Вас є подвійні конфорки на плиті – страва приготується з тією ж швидкістю, але з меншими енерговитратами. 
 • Використовуйте весь простір Вашої плити – Ви можете одночасно приготувати те, що потім потрібно буде лише розігріти. 
 • Індукційні плити ефективніші, простіше очищаються та управляються. 
 • Зберігайте скло Вашої кухонної духової шафи чистим – це дозволить контролювати ступінь готовності страви, не відкриваючи дверцята, відповідно не випускаючи дорогоцінне тепло з духовки. Використовуйте НВЧ-печі – вони працюють швидко, ефективно та економічно.
 • Зберігайте в чистоті задню стінку холодильника й морозильник. 
 • Не перевантажуйте холодильник – холодне повітря повинне циркулювати й захаращеність цьому перешкодить. Тому залишайте чверть простору в холодильнику вільним. 
 • Щільно закривайте дверцята холодильника й морозильника.
 • Встановлюйте холодильник подалі від плити, нагрівачів і прямих сонячних променів. 
 • Підтримуйте в холодильнику оптимальну температуру 0-5°C. 
 • Охолоджуйте гарячу їжу перед тим, як покласти в холодильник. Гарячі продукти змушують працювати холодильник інтенсивніше. 
 • Регулярно розморожуйте морозильник. 
 • Використовуйте енергоефективні лампочки. 
 • Встановіть лампи флуоресцентного освітлення на кухні – вони експлуатуються довше. 
 • Вимикайте світло, виходячи з кімнати. 
 • Обладнайте світильники в під’їзді й на сходових прольотах сенсорами руху – це дозволить їх використовувати лише за призначенням.
 • Встановіть термостатичний вентиль на Ваш радіатор і Ви зможете регулювати кількість теплоносія, яку Ви споживаєте.
 • Використовуйте систему опалення «тепла підлога». Не використовуйте опалювальні прилади, коли Вас немає в приміщенні.
 • Підбирайте розмір опалювального приладу відповідно до розмірів кімнати. 
 • Не закривайте опалювальні прилади одягом або меблями – це робить їх менш ефективними.
 • Щорічно перевіряйте Вашу систему опалення – переконайтеся в ефективності її роботи. 
 • Замініть застаріле обладнання – газові колонки втрачають свою ефективність після 15 років експлуатації. При заміні котла, Вам слід також замінити всю систему керування.
  • Проведіть утеплення власного житла  – обігрівайте дім, а не навколишній простір.
  • Утепліть горище – будинки втрачають чверть свого тепла через дах. Скористайтеся ізоляційними матеріалами. Товщина ізоляції горищних приміщень повинна бути не меншою 25 см.
  • Утепліть порожнисті стіни – будинки втрачають третину тепла через стіни. Лише кілька годин потрібно, аби встановити теплоізоляцію порожнистих стін. До того ж це легко зробити із зовнішньої сторони будинку. Якщо ваші стіни суцільні, вони також можуть бути утеплені. Використовуйте спрей-ізолятор для важкодоступних місць, наприклад місць входу й виходу труб з гарячою водою, це дозволить захистити їх від охолодження. 33 % тепла втрачається через стіни, які неправильно тепло ізольовані. Використовуйте екструдований пінополістирол або його сучасні аналоги. Зручний і товстий килим створить затишну атмосферу та зменшить втрати тепла через підлогу.
  • Утепліть вікна – до 20% загальних втрат тепла спричиняють негерметичні двері й вікна. Вікна з подвійним або потрійним заскленням забезпечать надійний захист від протягів і зменшать втрати тепла до 50%. Встановлюйте нові вікна в один рівень із зовнішньою стіною будинку – це дозволить усунути «містки холоду». Використовуйте ізолюючу стрічку для старих вікон. Закриті штори збережуть тепло всередині будинку. Усувайте протяги!
  • Установіть тепловідбивні екрани – стіна за радіатором може нагріватися до 50 0С. Шкода витрачати стільки тепла на розігрів цегли чи бетонних плит, особливо коли в оселі холодно. Закріпіть на стіні поза радіатором тепловідбивний екран з листа фольги, який буде відбивати тепло в приміщення та підвищить ефективність обігріву кімнати.
  • Ініціюйте встановлення вузла обліку споживання теплової енергії для кожного споживача – це дозволить Вам бачити реальний результат Вашої роботи з енергозбереження.
  • Подумайте про модернізацію системи вентиляції. Рекуперація тепла, що виходить, із системи вентиляції й повернення його в приміщення – реальний спосіб економії.
  • Двері назовні з будинку або квартири повинні бути ізольовані від протягів і витоків тепла.

  Приклади заходів щодо економії енергоресурсів в побуті

   

  1. Облік споживання енергоресурсів

  Розрахунки фактично спожитої води за показами встановлених квартирних лічильників холодної та гарячої води вартістю 100-250 гривень та окупністю в 1-2 роки в середньому в 2-3 рази нижчі за встановлені норми.

  Розрахунки спожитої теплової енергії за показами лічильників теплової енергії вартістю 3000 гривень та окупністю в  1-2 роки  в середньому на 30-40 % нижчі за встановлені норми.

  Розрахунки спожитого природного газу за показами квартирних лічильників вартістю від 300 до 2500 гривень в 2-3 рази нижчі за встановлені норми.

   

  1. Економія електроенергії для освітлення приміщень

  Використання енергозберігаючих ламп для освітлення вартістю 15-20 гривень дозволяє споживати в 5 разів менше електричної енергії, ніж з використанням ламп розжарювання. Термін експлуатації енергозберігаючих ламп в 8-12 разів довший.

   

  1. Зменшення втрат через огороджувальні конструкції будівель

  Утеплення стін, фундаментів, стель, горищ, підвалів такими матеріалами, як пінополістирол, екструзійний пінополістирол, мінераловатні плити, базальтові плити, енергозберігаючі краски, дозволяє підвищити температуру в приміщенні, зменшити витрати енергоресурсів на опалення.

   

  1. Зменшення втрат тепла через вікна

  Встановлення металопластикових вікон з двокамерним склопакетом з сонцезахисним та низько емісійним И-склом вартістю 800-1500 гривень за м2 зменшує витрати на опалення та підвищує температуру в помешканні.

   

  1. Встановлення індивідуальних (модульних) теплових пунктів з регулюванням кількості теплоносія, який подається в будівлі, в залежності від температури зовнішнього повітря та допустимої температури в приміщеннях у нічні часи та вихідні дні дозволяє зменшити споживання теплової енергії на 30-35  %.
Posted in Новини

Цікавинки про Україну

А чи знали Ви, що Україна входить до топ-30 країн, які споживають найбільше енергії? При значних запасах ресурсів, у нашій країні 4,8% енергії втрачається при її транспортуванні та розподіленні. Для порівняння, у Польщі — 1,6%, Румунії – 3,3%, а у Литві – 1,2%.

Іншою проблемою є те, що Україна виробляє тільки дві третини енергоносіїв, які споживає. “Але наша країна має можливість зменшити залежність за рахунок збільшення власного видобутку газу, розвитку “зеленої” енергетики, інвестицій в енергоефективність та створення прозорого ринку… “, – розповідає директор «Тop Lead» Станіслав Шум.

Наша країна також входить у двадцятку найменш енергоефективних країн світу. Так, на кожну 1 тисячу доларів ВВП, в Україні витрачається в три рази більше енергії, ніж у Польщі.

Найбільшим споживачем енергії в Україні є Дніпропетровська область

Цікаво, що до п’ятірки областей, які споживають найбільше електроенергії увійшли Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Харківська та місто Київ.

Наприклад в Європі Норвегія має найбільший показник споживання електроенергії на особу, але це зумовлено не низькою ефективністю, а іншою структурою споживання. А от обсяг споживання тепла на особу в Норвегії — один з найнижчих. Аналогічна ситуація і в Україні: обсяг споживання енергії за регіонами не відображає рівня енергоефективності, оскільки не враховує віддачу від цього споживання. Проблеми в Україні є і з електромережами, які є дуже старими та зношеними. 64% українських електромереж експлуатуються вже понад 40 років.

Українські електромережі застарілі та зношені

Основна частина електроенергетичного обладнання була введена в експлуатацію у 1960-1970-х роках, а спроектована за нормами 1950-х років. Ще один цікавий факт: у 2015 році кожен восьмий долар світових інвестицій в енергетику спрямовувався на підвищення ефективності індустрії. Разом з тим, в Україні видатки бюджету на дослідження і розробки у ПЕК знижувались з 2008 року. Раніше в Україні презентували онлайн-карту, яка допомагає зрозуміти, через чиї руки йде електрика до входу в будинок, який шлях проходить газ до того, як потрапити в газову плиту, як пальне потрапляє до вашої АЗС та багато іншого.

Posted in Новини

ПРИНЦИП РОБОТИ РЕЛЕ НАПРУГИ

Гідний захист від перепадів напруги – основне завдання, з яким справиться РН. Пристрій має унікальну мікросхему, яка строго стежить за напругою. У тій ситуації, якщо вона з певних причин підвищується / різко знижується, то від мікросхеми приходить сигнал на електромагнітне реле яке в свою чергу відключить навантаження.

Пристрій складається з двох частин: 1-ша відповідає за контроль процесу, а 2-га управляє навантаженням. Мікропроцесор – важливий елемент приладу. Нескладний, продуманий принцип роботи пристрою гарантує безпеку.

Переваги реле напруги для булинку, квартири

Швидкодія – це головна перевага реле РН. При виникненні аварії, з проблемами відмінно впорається РН, так як воно виконає відключення ділянок, на яких виникла неприємна ситуація. Надійний захист від стрибків напруги – позитивна характеристика практичного винаходу.

Особливості застосування:

 • Працює при різних температурних умовах.
 • Захист обладнання від непередбачених поломок.
 • Простота установки придбаного виробу.
 • Гідний вигляд, не псує інтер’єр приміщення.
 • РН – функціональний, практичний пристрій.

Для підключення реле напруги потрібно:

 • Реле.
 • Дріт.
 • Дін-рейка.
 • Саморізи.
 • Викрутка.
 • Плоскогубці.
 • Індикатор напруги.

Важливо знеструмити мережу. Поруч з автоматами закріпіть DIN рейку. РН просто замикається на самій рейці завдяки механізму. За допомогою індикатора знаходиться фаза на вступному автоматі. В області входу розрізається вхідний провід, 1 кінець підключається до контакту входу, 2-ий до контакту виходу. Нульовий провід приєднується до РН на клему нуля. Після проведеної роботи, потрібно включити мережу і проконтролювати функціонування обраного апарату.

Posted in Новини

конкурс “Молодий викладач-дослідник 2021”

В щорічному конкурсі “Молодий викладач-дослідник 2021” номіновано в.о.завідувача кафедри теплотехніки та енергозбереження, к.т.н., доц. Білоус Інну Юріївну, в.о.завідувача кафедри електропостачання, к.т.н., доц. Дерев’янко Дениса Григоровичата, старшого викладача кафедри теплотехніки та енергозбереження, к.т.н. Буяк Надію Андріївну, доц., к.т.н.  кафедри електропостачання Веремійчука Юрія Андрійовича, доц., к.т.н.  кафедри електропостачання Ярмолюк Олену Сергіївну (рішення ВР КПІ ім.Ігоря Сікорського протокол №3 від 14.02.2022 р.).

 Колектив кафедри щиро вітає колег та бажає подальших успіхів.

Posted in Новини

Конфедерація роботодавців запропонувала зміни до системи організації та проведення навчання з питань охорони праці

Конфедерація роботодавців України звернулася до Кабінету Міністрів України з ініціативою щодо внесення змін до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Серед основних змін до Типового положення пропонується передбачити:

   –  надання права навчальним центрам формувати комісії з перевірки знань з питань охорони;

  –  докладний порядок до формування комісії з перевірки знань з питань охорони праці для виключення можливості зловживань з боку членів комісії;

 –   детальний порядок оцінки знань в сфері охорони та безпеки праці, який дозволить усунути неясності і надмірну свободу у прийняті рішень, притаманну існуючому процесу, зокрема щодо дозволених екзаменаційних білетів, додаткових питань та порогу успішного складання іспиту;

 –   розробку та впровадження підтвердження компетенції та управління якістю в освітніх закладах та навчальних центрах, яка б не допускала недобросовісних учасників до ринку, наприклад, запровадити вимогу, що підтверджує їх відповідність загальновизнаним міжнародним стандартам (це дозволить зберегти на ринку виключно реальні компанії, які надають стандартизовані послуги з навчання, а не формальні, без фактичного навчання).

Posted in Новини

Національний технічний університет України “КПІ ім. Ігоря Сікорського” запрошує всіх охочих на День відкритих дверей Інституту енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ) – онлайн!

Національний технічний університет України “КПІ ім. Ігоря Сікорського” запрошує всіх охочих на День відкритих дверей Інституту енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ) – онлайн!

🔸 Цікавишся темою енергетики або геоінженерії? Не байдужий до інтелектуальних систем енергоспоживання (Smart Grid) та енергетичного менеджменту (ISO 50001)? Бажаєш опанувати ІТ–технологіЇ автоматизованих електромеханічних систем та отримати можливість приняти участь в проєктуванні підземних об’єктів та комплексів міст? Якщо так, то завітайте на День відкритих дверей ІЕЕ.

🔸 Під час зустрічі ви дізнаєтесь:
• Вимоги до вступу в 2022;
• Які предмети вивчають наші студенти;
• Де і ким працюють випускники інституту;
• Про програму подвійного диплому за кордоном;
• Про студентське життя, гуртожиток та активності в ІЕЕ.

МАЄШ ЗАПИТАННЯ – ОТРИМАЄШ ВІДПОВІДІ

🔸 ІЕЕ готує за такими спеціальностями:
• 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
• 184 Гірництво

📝 Реєстрація за посиланням.
📋 Детальніше про подію в чаті для абітурієнтів ІЕЕ
🕓 Коли: 16.02.2022 о 17-00
📍 Де: Zoom (Ідентифікатор конференції: 769 0286 5790 Код доступу: uAAi6x)

📢 Вступник на сайті | фейсбук | інстаграм | телеграм
🎥 Плейлист YouTube, відео-запрошення Директора ІЕЕ, лабораторії інституту.
💭 З питаннями сюди

❤️ Будьте обережні та здорові, бережіть себе і чекаємо на вас!