18.01.2021 року відбувся навчально-методичний семінар ІЕЕ

18.01.2021 року 0 12:00 за допомогою on-line конференції Zoom в ІЕЕ відбувся навчально-методичний семінар, на якому були розглянуті наступні питання:

  1. Про поточний стан підготовки Ф-каталогів вибіркових дисциплін.
  2. Про підготовку НП та перехідних НП відповідно до оновлених ОП першого (бакалаврського) рівня ВО.
  3. Про поточний стан навчально-методичного забезпечення (силабус, навчальні посібники, підручники, тощо) освітніх компонент навчальних планів.

Після обговорення поставлених питань були прийняті наступні рішення:

  1. До 22.01.2021 року оновити (розробити) Ф-каталоги вибіркових дисциплін та подати до методичного відділу КПІ ім. Ігоря Сікорського на адресу metodrada@kpi.ua для затвердження і подальшого висвітлення на сайтах кафедр та ІЕЕ.
  2. До 22.01.2021 року у деканат 506-22 кафедрам надати списки відповідальних за підготовку силабусів вибіркових навчальних дисциплін Ф-каталогу.
  3. До 31.01.2021 року розробити проєкти НП та перехідних НП за відповідними ОП кафедр.
  4. До травня 2021 року для кожної навчальної компоненти, які забезпечує відповідна кафедра  розробити силабус та за необхідності оновити навчально-методичне забезпечення  (навчальні посібники, підручники, тощо).

Author: Vadim