Чи може керівник підприємства виконувати огляд електроустановок одноосібно?

Згідно п. 2.2.13 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 р. № 4 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.02.1998 р. за № 93/2533, огляд електроустановок може виконуватись одноосібно адміністративно-технічним працівником з групою V в електроустановках понад 1000 В і з групою IV — в електроустановках до 1000 В.

Відповідно з цими вимогами Правил керівник підприємства може виконувати огляд електроустановок одноосібно, якщо він має відповідну групу з електробезпеки та внесений до списку адміністративно-технічних працівників, яким дозволяється одноосібний огляд електроустановок, який встановлюється особою, відповідальною за електрогосподарство, і затверджується керівником підприємства.

Author: Vadim