ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 2022 РОЦІ

Затрерджено умови прийому для здобувачів вищої освіти на 2022 рік, Наказ Міністерства освіти і науки України   від 13 жовтня 2021 р.№ 1098 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 2022 РОЦІ». Як і раніше, всі спеціальності за якими готує фахівців ІЕЕ потрапляють до спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Зміни правил прийому стосуються спеціальності 144 Теплоенергетика, а саме для вступників на базі ПЗСО третій предмет ЗНО можуть обрати серед наступних: історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія. Детальна інформація про правила прийому знаходиться за посиланням:

Author: Vadim