Представники кафедри Сергій Бойченко та Олександр Данілін 25.05 взяли участь в круглому столі “Відновлення інфраструктури та енергетики України у воєнний та післявоєнний період, формування фундаменту для довгострокового зростання”

Завідувач кафедри представив доповідь про науково-навчальні доробки колективу, наукових груп і наукових гуртків. Для вирішення завдання кафедра запропонувала до упровадження в різних галузях економіки України такі основні розробки:

 1. Технологія сухого збагачення вугілля з силовим видаленням компонентів за міцністю або за тертям.
 2. Технологія інтенсифікації процесів сепарації нафтової емульсії.
 3. Технологія локалізації небезпечних об’єктів методом пошуку геоаномалій верхніх ґрунтових шарів.
 4. Струминний мультиплікатор тиску для підвищення продуктивності нафтових свердловин.
 5. Депресійний генератор імпульсів з мехатронним керуванням для підвищення продуктивності нафтових свердловин без зупинки видобутку вуглеводнів.
 6. Мікропроцесорний пристрій захисту асинхронного електродвигуна.
 7. Блок керування приводами постійного струму переміщення сонячних панелей
 8. Методологія бенчмаркінгу енергоефективності промислових підприємств.
 9. Технологія отримання екологічно чистого авіаційного бензину.
 10. Технологія отримання рефоормульованого авіаційного гасу BioJet 10 і BioJet 20.
 11. Магістерска освітня програма підготовки енергоменеджерів «Інжиніринг та автоматизація паливно-енергетичних систем і біоенергетичних технологій.
 12. Магістерска освітня програма підготовки енергоменеджерів «Інжи-ніринг та автоматизація водневих енергетичних систем і технологій».
 13. Бакалаврська освітня програма підготовки енергоменеджерів «Інженерне проєктування електротехнічних і мехатронних систем».
 14. Укладання угод з підприємствами для реалізації дуальної форми навчання за освітньою програмою «Інженерне проєктування електротехнічних і мехатронних систем».Створити науково-експертну платформу для виявлення обдарованих молодих науковців і надання їм рекомендації для репрезентації власних доробків на Всеукраїнській Інноваційній екосистемі “Sikorsky Challenge Україна” (SCU).Будуймо майбутнє разом!

Author: Vadim