Міжнародний конкурс студентських наукових робіт “Black Sea Science 2022”

Студентка кафедри теплотехніки та енергозбереження (ТЕ) Бойко Тетяна Юріївна, група ОТ-01 мн, на Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт “Black Sea Science 2022” отримала Диплом І ступеня за науково-дослідна робота на тему: «INFLUENCE OF HEATING AND VENTILATION MODES ON THE ENERGY CONSUMPTION OF UNIVERSITY EDUCATIONAL BUILDINGS UNDER QUARANTINE CONDITIONS IN UKRAINE», яка була підготована під керівництвом в.о. зав. кафедри ТЕ, к.т.н., доц. Інни Юріївни Білоус, д.т.н., проф. Валерія Івановича Дешка. Перш ніж здобути перемогу, наукові дослідження Тетяни пройшли апробацію на міжнародних конференціях та у фахових виданнях України. Робота присвячена актуальним викликам, з кінця 2019 року людство стикнулося із безпрецедентним для сучасного світу явищем – світовою пандемією COVID-19, яка кардинально змінила життя кожного з нас. В першу чергу зміни для людей стосувалися звичних для них режимів роботи – більшість організацій впровадили дистанційні режими роботи для свої співробітників, або ж – напівдистанційні, коли співробітники частково відвідували свої робочі місця. Тетяна в своїй роботі провела ряд динамічних імітаційних 3D-моделювань енергетичного стану будівлі для різних режимів роботи та різних умов використання приміщень, на прикладі навчального корпусу №17 КПІ ім. Ігоря Сікорського. Проведені дослідження дозволять оцінити ефект від впровадження енергоощадних та енргоефективних режимів опалення та обрати оптимальні рішення щодо локального забезпечення комфортних умов праці в приміщеннях, де працюють співробітники. Актуальність та грунтовність проведених досліджень за напрямком «Енергетика та енергоефективність» була високо оцінена конкурсною комісією, а науково-дослідні роботи нашої студентки Тетяни Бойко та студента з Технічного університету Берліну отримали Дипломи І ступеня.

Кафедра щиро вітає Тетяну і пишається здобутками своєї студентки!

Тетяна вступила на навчання за освітньо-науковою програмою «Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем» за спеціальністю 144 Теплоенергетика, за якою готує фахівців кафедра теплотехніки та енергозбереження НН ІЕЕ. Диплом бакалавра з відзнакою Бойко Тетяна здобула 2020 року в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» на Факультеті біотехнології і біотехніки (ФБТ) за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія», паралельно у 2021 році здобула диплом бакалавра з відзнакою в ЗВО «Міжнародний університет фінансів» за спеціальністю «Менеджмент» за розробленою для студентів КПІ модульною програмою навчання.

Т.Бойко з іншими активними студентами була залучена до роботи в гуртку наукового спрямування кафедри “Програмні комплекси для моделювання енергетичних процесів у будівлях”. Науковий керівник – Білоус І. Тетяна проявила високий інтерес та здібності до енергетичного 3D-моделювання будівель засвоївши передові програмні продукти. Отримані знання в процесі навчання на кафедрі теплотехніки та енергозбереження НН ІЕЕ дозволили Тетяні працевлаштуватись в ДУ «Фонд енергоефективності» у відділі підтримки клієнтів та супроводу проектів.

Тетяна продовжує наукові дослідження попри складну ситуацію в країні, як і більшість мешканців Київщини, вона була змушена покинути з родиною домівку та переїхати на більш безпечні території України. Бажаємо Тетяні подальших успіхів в науковій та професійній діяльності!

Author: Vadim