КРУГЛИЙ СТІЛ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ

Круглий стіл «Відновлення інфраструктури та енергетики України у воєнний і післявоєнний періоди, формування фундаменту для довготривалого зростання»

    Організатор:  Навчально-науковий інститут  енергозбереження та енергоменеджменту КПІ  ім.  Ігоря  Сікорського.

    Місце проведення: м. Київ-03056, вул. Борщагівська, б. 115/3.

    Дата проведення:  25 травня 2022 року  о 15:00  у  к. 22-310.

    Модератор:  Сергій ДЕНИСЮК,  директор НН ІЕЕ, проф., д.т.н.

   ДОПОВІДІ:

Впровадження новітніх систем безпеки праці та електробезпеки в енергетику та інші галузі виробництва

Олег ЛЕВЧЕНКО,  зав. каф. ОППБЦ, проф., д.т.н.;

Пріоритетність категорії якості в системі енергопостачання України Сергій БОЙЧЕНКО, зав. каф. АЕМК, проф., д.т.н.;

Підвищення енергоефективності економіки та впровадження заходів енергоменеджменту

Денис ДЕРЕВ’ЯНКО,  зав. каф. ЕП, доц., к.т.н;

Майстер-план розвитку підземної урбаністики міста Києва

Анатолій ГАН, доцент каф. ГІ, доц., к.т.н;

Інтенсифікація видобутку будівельної сировини та виробництва будівельних матеріалів для відновлення інфраструктури України у післявоєнний період

Оксана ТВЕРДА, доцент каф. ГІ, доц., д.т.н;

Виклики щодо локального теплозабезпечення населення у воєнний та повоєнний періоди

Борис БАСОК, проф. каф.  ЕП,  проф., д.т.н.;

Пріоритет енергоефективності при відновленні житло-комунального господарства на рівні європейських вимог

Інна БІЛОУС, зав. каф. ТЕ, доц., к.т.н.;

Відновлення та комплексна модернізація повітряних розподільних мереж напругою 6-10 кВ

Володимир ПОПОВ, проф. каф. ЕП, проф., д.т.н.;  

Формування умов та вдосконалення інструментарію для впровадження DSM-програм в Україні

Олег КОЦАР, доц. каф. ЕП, доц., д.т.н. 

                                                                                                                                         ОРГКОМІТЕТ           

Author: Vadim