Вітаємо доцента ІЕЕ Білоус І.Ю. – лауреата премії Президента України для молодих вчених!

Рішенням Комітету з державних премій України премію Президента України для молодих вчених в 2020 р. (Указ Президента України від 29 грудня 2020 року №595/2020.) присуджено роботі “Науково-методологічні засади забезпечення енергоефективності будівель шляхом впровадження ефективних систем теплопостачання й теплового захисту”, що підготована колективом авторів: Білоус І.Ю. (КПІ ім.Ігоря Сікорського, м.Київ), Недбайло О.М. (ІТТФ НАН Україна, м.Київ), Чейлитко А.О. (ЗНУ, м.Запоріжжя), Кошлак Г.В. (ІФНТУНГ, м.Івано-Франківськ). Премія присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють подальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі. Одержані результати дослідження спрямовані на підвищення рівня прогнозування і управління споживанням, визначення енергетичних характеристик, вдосконалення нормативної бази для оцінки енергоефективності будівель та забезпечення належних умов комфорту. Автори роботи неодноразово спільно брали участь у міжнародних конференціях України та Польщі, де і зацікавились науковою співпрацею.

Інна Юріївна Білоус – доцент кафедри теплотехніки та енергозбереження, що пройшла шлях від студентки ІЕЕ до фахівця в сфері енергоефективності будівель. Отримавши у 2013 р. диплом магістра з відзнакою, Білоус І.Ю. вступила до аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського, а в 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня к.т.н. під керівництвом завідувача кафедрою ТЕ Дешка В.І.
Ще будучи студенткою, Інна Юріївна активно брала участь у науково-практичній роботі, виконувала енергетичні аудити будівель і писала статті за тематикою енергоефективності. На теперішній час Інна Юріївна має 82 публікації, з них 68 наукових (у тому числі 7 статей у міжнародних рецензованих фахових виданнях Scopus), 3 колективні монографії, 2 свідоцтва авторського права та 6 навчальних посібників.

Білоус І.Ю. являється керівником наукового гуртка «Програмні комплекси для моделювання енергетичних процесів в будівлях». Інна Юріївна активно залучає студентів до наукової діяльності: на Міжнародному конкурсі “Black Sea Science” роботи студентів відзначені дипломом ІІ ступеню в 2019 та 2020 рр. Наукові студентські роботи під керівництвом Білоус І.Ю. неодноразово були відзначені на Всеукраїнських конкурсах.

Інна Юріївна є стипендіаткою Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2018-2020 та 2020-2022 рр.), лауреатом конкурсу КПІ ім. Ігоря Сікорського «Молодий викладач-дослідник» (2018, 2019 рр.). В 2019 році пройшла до фіналу конкурсу «Жінки української енергетики» в номінації «Освітянка року».

Доцент І.Ю. Білоус веде активну методичну та організаційну роботу, є відповідальною за навчально-виховний напрям на кафедрі та займається підтримкою та супроводом системи «Електронний кампус», член стипендіальної комісії ІЕЕ. Інна Юріївна є також членом оргкомітету Всеукраїнської студентської олімпіади з енергетичного менеджменту.

Інна Юріївна є надзвичайно цілеспрямованою особистістю, адже за відносно невеликий час після закінчення університету має такі високі професійні здобутки і користується авторитетом та повагою серед студентів та співробітників ІЕЕ.

Активний характер і працелюбність не дозволяє Інні Юріївні зупинятися. Щиро вітаємо із заслуженою перемогою і бажаємо нашій колезі досягнення усіх творчих задумів і нових звершень у викладацькій і науковій роботі!

Доцент каф. ТЕ Шовкалюк М.М.

Author: Vadim