Posted in Новини

Зустріч директора ІЕЕ Сергія ДЕНИСЮКА з в.о. Голови Держенергоефективності Костянтином ГУРОЮ

14 січня 2021 року відбулася зустріч директора Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Сергія ДЕНИСЮКА з в.о. Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Костянтином ГУРОЮ. Костянтин Гура – випусник ІЕЕ.

Було обговорено напрямки співпраці ІЕЕ та Держенергоефективності у сфері підготовки енергоменеджерів, формування політики енергоефективності в Україні.

Костянтин Гура зазначив, що сьогодні  Держенергоефективності є крос-секторальним органом, який забезпечує сталий розвиток країни. Агентство підтримує, стимулює, реалізує «зелений» перехід – European Green Deal.

На сьогодні здійснюється реалізація політики щодо підвищення енергетичної ефективності у всіх сферах економіки України. Нові напрями діяльності Держенергоефективності в рамках EU GREEN DEAL: Фонд декарбонізації, Енергетична утилізація відходів, Біржа твердого біопалива, «Зелені» облігації, Green Investment Fund UA, Агентство зеленої енергетики, «Зелений» водень (H2), Гарантії походження, Реєстр установок на біомасі, «Зелені» кредити, Енергоефективність в District Heating.

На зустрічі було відзначено важливість підготовки спеціалістів енергоменеджерів в Україні, роль ІЕЕ у формуванні сучасної моделі енергоменеджера. Костянтин ГУРА підтвердив доцільність укладання Меморандуму про співпрацю між Держенергоефективності та КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Posted in Новини

Вітаємо доцента ІЕЕ Білоус І.Ю. – лауреата премії Президента України для молодих вчених!

Рішенням Комітету з державних премій України премію Президента України для молодих вчених в 2020 р. (Указ Президента України від 29 грудня 2020 року №595/2020.) присуджено роботі “Науково-методологічні засади забезпечення енергоефективності будівель шляхом впровадження ефективних систем теплопостачання й теплового захисту”, що підготована колективом авторів: Білоус І.Ю. (КПІ ім.Ігоря Сікорського, м.Київ), Недбайло О.М. (ІТТФ НАН Україна, м.Київ), Чейлитко А.О. (ЗНУ, м.Запоріжжя), Кошлак Г.В. (ІФНТУНГ, м.Івано-Франківськ). Премія присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють подальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі. Одержані результати дослідження спрямовані на підвищення рівня прогнозування і управління споживанням, визначення енергетичних характеристик, вдосконалення нормативної бази для оцінки енергоефективності будівель та забезпечення належних умов комфорту. Автори роботи неодноразово спільно брали участь у міжнародних конференціях України та Польщі, де і зацікавились науковою співпрацею.

Інна Юріївна Білоус – доцент кафедри теплотехніки та енергозбереження, що пройшла шлях від студентки ІЕЕ до фахівця в сфері енергоефективності будівель. Отримавши у 2013 р. диплом магістра з відзнакою, Білоус І.Ю. вступила до аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського, а в 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня к.т.н. під керівництвом завідувача кафедрою ТЕ Дешка В.І.
Ще будучи студенткою, Інна Юріївна активно брала участь у науково-практичній роботі, виконувала енергетичні аудити будівель і писала статті за тематикою енергоефективності. На теперішній час Інна Юріївна має 82 публікації, з них 68 наукових (у тому числі 7 статей у міжнародних рецензованих фахових виданнях Scopus), 3 колективні монографії, 2 свідоцтва авторського права та 6 навчальних посібників.

Білоус І.Ю. являється керівником наукового гуртка «Програмні комплекси для моделювання енергетичних процесів в будівлях». Інна Юріївна активно залучає студентів до наукової діяльності: на Міжнародному конкурсі “Black Sea Science” роботи студентів відзначені дипломом ІІ ступеню в 2019 та 2020 рр. Наукові студентські роботи під керівництвом Білоус І.Ю. неодноразово були відзначені на Всеукраїнських конкурсах.

Інна Юріївна є стипендіаткою Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2018-2020 та 2020-2022 рр.), лауреатом конкурсу КПІ ім. Ігоря Сікорського «Молодий викладач-дослідник» (2018, 2019 рр.). В 2019 році пройшла до фіналу конкурсу «Жінки української енергетики» в номінації «Освітянка року».

Доцент І.Ю. Білоус веде активну методичну та організаційну роботу, є відповідальною за навчально-виховний напрям на кафедрі та займається підтримкою та супроводом системи «Електронний кампус», член стипендіальної комісії ІЕЕ. Інна Юріївна є також членом оргкомітету Всеукраїнської студентської олімпіади з енергетичного менеджменту.

Інна Юріївна є надзвичайно цілеспрямованою особистістю, адже за відносно невеликий час після закінчення університету має такі високі професійні здобутки і користується авторитетом та повагою серед студентів та співробітників ІЕЕ.

Активний характер і працелюбність не дозволяє Інні Юріївні зупинятися. Щиро вітаємо із заслуженою перемогою і бажаємо нашій колезі досягнення усіх творчих задумів і нових звершень у викладацькій і науковій роботі!

Доцент каф. ТЕ Шовкалюк М.М.

Posted in Новини

Графік ліквідації академічних заборгованостей 2020/2021 н.р.

Posted in Новини

Призначення додаткових балів студентам ІЕЕ

28 грудня в онлайн-режимі відбулось засідання стипендіальної комісії ІЕЕ, на якому було розглянуто питання призначення додаткових балів студентам ІЕЕ зимової заліково-екзаменаційної сесії 2020/2021 навчального року. Розподіл додаткових балів дивіться в  файлі “Список розподілу додаткових балів студентів ІЕЕ.pdf“.
Posted in Новини

МАТЕРІАЛИ IІІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МАГІСТРАНТІВ ІЕЕ

Відбулася ІIІ науково-технічна конференція магістрантів ІЕЕ (за результатами дисертаційних досліджень магістрантів) 26–27 листопада 2020 р.

До збірника включено статті за такими напрямками: сталий розвиток енергетики, енергетичний менеджмент та інжиніринг, сучасні системи забезпечення електричною енергією, інжиніринг та автоматизація електротехнічних комплексів, мехатроніка енергоємних виробництв, проблеми видобутку корисних копалин, геотехнічне і міське підземне будівництво, інженерна екологія та ресурсозбереження, охорона праці, промислова та цивільна безпека, а також особливості функціонування паливно-енергетичного комплексу України з урахуванням природоохоронних вимог. Викладено методи аналізу системи електропостачання, дано оцінку рівнів енергозабезпеченості та енергоефективності з урахуванням екологічного фактора та впливу галузі на людину.

МАТЕРІАЛИ IІІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МАГІСТРАНТІВ ІЕЕ

Posted in Новини

COVID-19 проник в офіс: як діяти роботодавцю?

У мережі можна відшукати чимало інформації на запит щодо дій роботодавця у випадку виявлення COVID-19 у працівника. Але за декілька хвилин пошуку стає зрозуміло, що інформації надто багато і вона або суперечлива, або неповна. Викликано це насамперед тим, що з березня 2020 року вимоги неодноразово змінювалися, а остаточного документа, який би чітко описував алгоритм роботодавця, державними органами так і не було створено.

Що робити, якщо співробітник повідомив про хворобу?

Отже, насамперед важливо проінструктувати усіх працівників про те, що у випадку підтвердження у них захворювання на COVID-19, важливо повідомити про це компанію. Це допоможе оперативно реагувати та знижувати ймовірність подальшого поширення інфікувань. Якщо від працівника надійшла така інформація, роботодавцю потрібно повідомити про це місцевий лабораторний центр. Саме на територіальні лабораторні центри покладений обов’язок щодо виявлення та боротьби з вогнищами інфікування. Епідеміолог розробить перелік наступних дій (обробка приміщень тощо) та складе перелік контактних осіб.

Що робити з працівниками, які контактували з колегою, що захворів?

Водночас роботодавцю доцільно працювати на випередження та скласти перелік контактних осіб самостійно. В будь-якому разі, епідеміолог буде спиратися на інформацію, надану роботодавцем. Роботодавцю слід повідомити працівників, що були в контакті з працівником, який захворів, про необхідність звернутися до лікаря та, за необхідності, самоізолюватися. За результатами звернення до лікаря працівник, що перебував у контакті, отримає відповідний лікарняний листок.

Необхідність проведення розслідування

Перед тим, як перейти до питання оплати лікарняних листків, варто зупинитись ще на одному важливому питанні. В мережі можна знайти чимало матеріалів про необхідність проведення розслідування гострого професійного захворювання у випадку інфікування працівника COVID-19. Це пов’язано з тим, що у квітні 2020 року Держпраці опублікувало відповідне роз’яснення, яке й викликало таку позицію. Пізніше територіальні управління Держпраці пояснили, що розслідування обов’язково потрібно проводити лише у випадку інфікування медичного працівника або іншого працівника, що надає допомогу інфікованим пацієнтам, працює в лабораторії з біологічним матеріалом, проводить дезінфекційні заходи тощо.

Оплата лікарняних

Щодо оплати, то до тих лікарняних, що видані для працівників з COVID-19, застосовуються загальні правила оплати: перші 5 днів — за рахунок роботодавця, наступні — за рахунок ФСС у розмірі залежно від страхового стажу працівника. Для тих лікарняних листків, що видані працівникам на період самоізоляції, виплачується лише 50% середньої зарплати незалежно від страхового стажу.

Чинним законодавством не передбачені компенсації працівникам, що перехворіли на COVID-19. Водночас окремі категорії мають право на певні доплати та виплати, наприклад, медичні працівники, що працюють з хворими на COVID-19, пенсіонери, деякі категорії ФОПів та безробітні.

Джерело: Rabota.ua

Posted in Новини

Привіт, вступники! Обираєте? Обирайте разом з нами! Які плани на 12 грудня? А може так?

На изображении может находиться: текст «переглядай. обирай. вступай. кпт ADITEEST викреих день онлайн vstup_kpi abiturient_kpi f hochuvkpi нститут енергозбереження ΤΑ енерго- менеджменту 12.12.2020 ©蛋@@ ননন»
 
Привіт, вступники! Обираєте? Обирайте разом з нами!
Які плани на 12 грудня? А може так?
🔸О 10:00 долучайтеся до КПІАбітFest та відчуйте атмосферу КПІ.
Вітальне слово, фільм-знайомство з факультетами та інститутами, пряме включення від Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.
🔸А о 14:00 запрошуємо на Zoom-зустріч з Інститутом енергозбереження та енергоменеджменту
Ідентифікатор: 937 9598 0807 Код: 14FaLQ
Приєднуйтесь та запитуйте!
📢 Вступник на сайті (https://pk.kpi.ua/) |
телеграм (https://t.me/vstup_kpi)
🎥 Плейлист (https://www.youtube.com/playlist…) YouTube
💭 З питаннями сюди (http://t.me/pk_kpibot)
❤️ Будьте обережні та здорові, бережіть себе і чекаємо на вас!
Posted in Новини

Програма ІІІ науково-технічної конференції магістрантів ІЕЕ

Ознайомитися з документом

Posted in Новини

Нова програма підвищення кваліфікації НПП

На сайті  НМК “Інститут післядипломної освіти” у розділі “Підвищення кваліфікації для всіх”

опублікована інформація про розроблену на кафедрі «Охорони праці, промислової та цивільної безпеки» ІЕЕ програму підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за спеціальністю «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» на тему:

Posted in Новини

Open Ukrainian Citation Index

Open Ukrainian Citation Index (OUCI) — це пошукова система і база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited-by від Crossref та підтримують Initiative for Open Citations.

OUCI покликаний спростити пошук наукових публікацій, привернути увагу редакцій до проблеми повноти та якості метаданих українських наукових видань, покращити представлення українських наукових видань у спеціалізованих пошукових системах (наприклад, Dimensions, Lens.org, 1findr, Scilit), що може розширити їхню читацьку аудиторію, дозволить бібліометристам вільно вивчати зв’язки між авторами та документами з різних наукових дисциплін, зокрема, в галузі суспільних та гуманітарних наук.

Також, відповідно до принципу роботи OUCI, в ідеалі, в майбутньому кожна позиція списку використаної літератури повинна буде містити DOI, відтак пошукова система OUCI полегшить процес перевірки джерел, що були використані у процесі написання наукових робіт.

Пошукова система і база даних наукових цитувань Open Ukrainian Citation Index (OUCI) розраховує метрики, що повинні допомогти користувачам з пошуком потрібної інформації, наприклад, H-індекс та i10-індекс журналів. Усі дані отримано виключно з бази Crossref. Якщо ви помітили помилку, будь ласка, перевірте, чи видавець передав коректні дані в Crossref і, в разі потреби, попросіть видавця змінити, додати, відкрити інформацію.

Команда OUCI свідома того, що в світі є багато прикладів некоректного використання метрик, проте, на нашу думку, проблема не в самих базах даних чи інструментах, а в хибній інтерпретації наукометричних показників. Такі ініціативи як Сан-Франциська декларація про оцінку наукових дослідженьЛейденський маніфестMetric Tide закликають до відповідального застосування цих метрик, і творці OUCI також рекомендують дотримуватись цих принципів.

Розробники OUCI переконані, що саме рецензування (розгляд наукових публікацій вченими, які є фахівцями у тій галузі науки, що й оцінювана ними публікація) є найкращим механізмом контролю якості наукових досліджень. Якщо Вам відомі видання, які не проводять належного рецензування рукописів, проте видають свої публікації за наукові — зверніться до головного редактора, засновника, видавця, членів редколегії, колег-науковців у Вашій галузі з вимогою припинити підтримувати це видання.

Інформацію про журнали, що публікують рукописи без належного рецензування, користувачі OUCI можуть видалити з результатів пошуку просто вказавши ISSN відповідного видання. Також, для зручності користувачів, які звикли покладатися на експертні висновки інших ресурсів, ми плануємо запропонувати в інтерфейсі фільтри, які дозволять проводити пошук документів лише серед видань, що представлені в Scopus та Web of Science Core Collection.

Адміністратори закладів вищої освіти та наукових установ України зможуть скористатися метриками OUCI для проведення оцінювання наукової продуктивності та впливовості окремих публікацій, наукових колективів та видань своїх установ.

Система OUCI дозволяє переглянути кількість публікацій та кількість цитувань українських видавців наукових журналів, а також кількість публікацій, кількість цитувань, H-індекс та i10-індекс українських наукових журналів.

Ukrainian Journal of Physical Optics

Журнальні метрики OUCI можна використовувати як альтернативне джерело даних для проведення порівнянь продуктивності та цитатної впливовості українських журналів у обраних спеціальностях. Згадані метрики не оцінюють якість опублікованих матеріалів, проте можуть бути цінним джерелом інформації для експертів.

Також, з допомогою OUCI бібліометристи можуть проводити аналіз зв’язків між авторами та документами з різних наукових дисциплін. Реалізовано можливість експорту даних у xls-форматі.

Posted in Новини

Конкурс на залучення Консультанта – Експерта з техніко-економічного обґрунтування розвитку “розумних мереж”

Міністерство енергетики України оголошує конкурс на посаду Консультанта – Експерта з техніко-економічного обґрунтування розвитку «розумних мереж».

Консультант працюватиме в межах Технічного завдання та має забезпечувати підтримку Міненерго з підготовки проектів Концепції впровадження «розумних мереж» в Україні та середньострокового Плану заходів з впровадження  «розумних мереж» в Україні.

Міністерство енергетики України цим запрошує прийнятних спеціалістів надати докладне резюме (двома мовами – українською та англійською) із описом кваліфікації та досвіду роботи до 17-00 27.10.2020 за електронною адресою: vitaliy.kushnirov@mev.gov.ua.

Опис завдання, кваліфікаційні вимоги та інша доречна інформація наведені у Запиті на подання висловлень про зацікавленість за посиланням.

Для отримання додаткової інформації прохання звертатись до керівника Групи координації проекту Толмачова Д. В.: tolmachov.dmitry@gmail.com.

Posted in Новини

УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС (2019)

Український правопис 2019 

Стислий огляд основних змін у новій редакції  «Українського правопису» (2019)

Posted in Новини

Сесія в дистанційному режимі!

На изображении может находиться: текст и на улице
 

 Сесія в дистанційному режимі!

Зважаючи на епідемічну ситуацію, пов’язану з поширенням COVID-19, освітній процес в осінньому семестрі 2020/2021 навчального року й далі здійснюватиметься в дистанційному режимі.
🔹 Навчання проходитиме за Регламентом організації освітнього процесу в дистанційному режимі. https://cutt.ly/Rg8JHLy
🔹 Семестровий контроль відбуватиметься дистанційно для всіх курсів і форм навчання.
Posted in Новини

ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ – МОН ТА GOOGLE ІНІЦІЮЮТЬ ОНЛАЙН-СЕМІНАР ДЛЯ НАУКОВЦІВ

Міністерство освіти і науки України та Google Україна проведуть онлайн-семінар для науковців, на якому розкажуть про застосування інструментів Google у сфері наукових досліджень та публікацій. Йдеться про Google Академія, Google Public Data, Google Cloud Platform тощо.

«Компетентне застосування нашими науковцями у своїй дослідницькій діяльності сучасних діджитал-інструментів відкриває для них нові, ширші можливості. Впевнений, що наша ініціатива буде позитивно сприйнята науковою спільнотою», – зазначив заступник Міністра освіти і науки України Артур Селецький.

Навчання відбудеться 19 листопада, початок о 14:00.

Для підтвердження участі у заході необхідно заповнити реєстраційну форму

Під час онлайн-семінару розглядатимуться  такі питання:

  • роль цифрових сервісів у розвитку науки;
  • прикладне використання системи Google Академія;
  • можливості розширеного пошуку Google та Google Alerts;
  • робота з масивами даних – Google Public Data, Dataset Search, Google Data Studio та Google Cloud Platform. 

З детальною програмою можна ознайомитись за покликанням.

У разі виникнення додаткових запитань звертайтеся на електронну пошту on@cfcbigideas.com.

Нагадаємо, що МОН та Google Україна ініціюють безкоштовне навчання для вчителів з використання цифрових інструментів для дистанційного навчання.

Posted in Новини

СПЕЦПРОЄКТ Всеукраїнська ПРАКТИЧНА онлайн-конференція «ЗАДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО КУРСУ: наука+практика. Як синхронізувати знання і вимоги часу»

СПЕЦПРОЄКТ

Всеукраїнська ПРАКТИЧНА онлайн-конференція

«ЗАДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО КУРСУ: наука+практика. Як синхронізувати знання і вимоги часу»

13 листопада, 10.00 – 15.00

Організатори: Професійна асоціація екологів України, журнал «ECOBUSINESS. Екологія підприємства», Національний центр сталого розвитку

Запрошуються всі, хто хоче вчитися і вчити, хто хоче взяти на роботу добре підготованих молодих фахівців і хто таку роботу шукає!

Чи розуміють майбутні менеджери-природоохоронці, які виклики їх чекають?
Чи співпадає арсенал знань студентів з тими очікуваннями, які висуває роботодавець?

Як синхронізувати ці процеси?

Що повинен знати еколог-випускник ВНЗ, щоб отримати роботу, про яку мріє?

Які скіли мають бути в арсеналі молодого спеціаліста?

Що забезпечить якісні результати задля довкілля з перших днів роботи?

Кого беруть на роботу підприємства та яким інструментарієм має володіти молодий спеціаліст?

З якими складнощами доведеться зіштовхнутися з перших днів та які перепони подолати?

На конференції провідні експерти-практики спільно з головними екологами підприємств України дадуть відповіді на ці та багато інших болючих запитань студентів-випускників, розкажуть, на які моменти слід вже зараз звернути увагу, поділяться лайфхаками в підготовці себе до практичної діяльності!

Проєкт соціальний! Участь безкоштовна! Необхідна реєстрація! https://cutt.ly/ngO3ipf

Україна вже задекларувала свої наміри щодо підтримки сталого розвитку та його цілей: підписано Угоду про асоціацію з ЄС, адаптовано Цілі сталого розвитку, озвучено прагнення стати учасником Європейського зеленого курсу. Однак, механізми державного регулювання та стимулювання, які б забезпечували реалізацію цих завдань, потребують значного доопрацювання із залученням усіх стейкхолдерів – держави, бізнесу та громадськості.

Задля синхронізації розуміння, вишівської підготовки молодих фахівців і вимог бізнесу, ключовими темами онлайн-конференції стануть Європейський зелений курс та виклики декарбонізації, екологічна модернізація, циркулярна економіка та управління відходами, а також стратегії сталого розвитку бізнесу та держави. Ці теми є ключовими завданнями для всіх суб’єктів взаємодії.

До участі в проєкті запрошуються студенти-випускники і науковці провідних НЗ.

 За результатами конференції буде започатковано:

  «Практичну біржу» – для студентів екологічних спеціальностей, що працюватиме як центр із організації виробничих практик для студентів на провідних підприємствах (відповідно до обраної спеціалізації).

  «Центр зайнятості еколога» – для випукників ВУЗів за екологічними спеціальностями, як практичний інструмент працевлаштування/

  «Рекрутингове екологічне агентство» – для забезпечення бізнесу висококваліфікованими екологами із числа тимчасово не працевлаштованих.

Детальніше https://cutt.ly/fgO3l83

З питань участі: Наталія Мороз (063) 849 – 3806 
adm@ecolog-ua.com