Posted in Новини

Встановлення камер на вулицях навколо та поміж гуртожитками КПІ допоможе попередити крадіжки й ефективно «розкривати» злочини.

Posted in Новини

Робоча нарада у контексті пріоритетних завдань колективу для підготовки до майбутнього акредитаційного процесу

 Спільно й конструктивно обговорили питання забезпечення й розвитку 1) Освітнього процесу; 2) науковий діяльності, зокрема, активізації роботи студентської науки, а також створення каталогу наукових розробок кафедри; 3) міжнародної діяльності, зокрема, формування 2 заявок для участі у конкурсі ЄС за програмою Жан Моне. Відтворення рішень наради у розпорядженні. Далі буде! Дякую усім!

Posted in Новини

Результати роботи Центру підготовки енергоменеджерів у 2021 році

У 2021 році на базі Центру підготовки енергоменеджерів (ЦПЕМ), в умовах пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, продовжено проведення дистанційних курсів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів в сфері енергозбереження, енергоефективності, енергетичного менеджменту, зокрема, за навчальними програмами «Сертифікація енергетичної ефективності будівель» та «Обстеження інженерних систем будівель» відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність будівель». Онлайн підготовлено 17 фахівців із сертифікації енергетичної ефективності та з обстеження інженерних систем будівель.

Продовжила роботу Атестаційна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського з професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель. У 2021 році атестовано 22 енергоаудитори із сертифікації енергетичної ефективності будівель та 24 фахівці з обстеження інженерних систем будівель.

Восени 2021 року онлайн проведено підвищення кваліфікації 54 фахівців ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС» за новою програмою «Парові турбіни та нагнітальні машини».

З метою навчання енергоаудиторів взаємодії з Фондом енергоефективності в ЦПЕМ розроблено проєкт Меморандуму про співробітництво між Державною установою «Фонд енергоефективності» та Інститутом енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Метою співробітництва є спільна підтримка ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергоефективності будівель та енергозбереження, зокрема в житловому секторі, з урахуванням національного плану дій з енергоефективності, зменшення викидів двоокису вуглецю з метою виконання Паризької угоди, впровадження acquis communautaire ЄС та виконання Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, забезпечення дотримання Україною міжнародних зобов’язань у сфері енергоефективності.

Posted in Новини

Змінено вимоги щодо експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва

В Офіційному віснику України № 10 від 4 лютого 2022 року опубліковано, розроблені Держпраці, накази Мінекономіки, зокрема:

   –  наказ Міністерства економіки України від 06 січня 2022 року № 34-22 «Про затвердження Вимог до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва та щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства про охорону праці та промислової безпеки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2022 року за № 118/37454, термін набрання чинності якого 01 квітня 2022 року;

  –  наказ Міністерства економіки України від 31 грудня 2021 року № 1191-21 «Про затвердження форм висновків експертизи», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2022 року за № 119/37455, термін набрання чинності якого 04 лютого 2022 року та яким, в свою чергу, затверджено, розроблені Держпраці, форми висновків експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, а також передбачено їх підписання і затвердження шляхом накладення електронних підписів з 01 березня 2022 року.

         Чинні на сьогодні Вимоги до експертних організацій та існуючі Форми висновків експертизи містять у собі загальні положення щодо діяльності експертних організацій, не передбачають відображення будь-якої інформації щодо реального стану охорони праці підприємства у висновках експертизи та по суті не передбачають можливості здійснення контролю за порядком дотримання встановлених вимог, наслідком чого є непоодинокі випадки фальсифікацій з боку окремих суб’єктів господарювання: підробка експертних висновків, складення висновків експертиз організаціями, які не акредитовані на здійснення такого виду діяльності, а часто повністю формальний підхід до проведення експертиз.

         Натомість актуалізовані Вимоги до експертних організацій та оновлені Форми висновків, передбачають ряд суттєвих нововведень, серед яких, зокрема, обов’язок надання експертними організаціями до Держпраці: інформації про сферу акредитації експертної організації; відомостей про кадрове забезпечення та зміни у складі експертів технічних; примірників затверджених висновків експертизи, які міститимуть вичерпну інформацією про стан охорони праці підприємства, що має намір отримати дозвіл (відомості про навчання з питань охорони праці працівників, про проведення медичних оглядів, лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць, інформації щодо виробничого обладнання тощо).

         Зміни дозволять встановити єдиний порядок інформування, сформувати інформаційну базу затверджених висновків експертизи, унеможливити зловживання та сприятимуть прозорості провадження експертної діяльності, а передбачений до набрання чинності строк дозволить експертним організаціям адаптуватися до затверджених змін.

         Наразі Держпраці проводиться робота щодо перегляду форми заяви на отримання дозволу та, власне, самої форми дозволу, з метою запровадження можливості видачі дозволів на виконання робіт/експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки в електронному вигляді.

         В цілому, зазначені зміни не передбачають жодних додаткових вимог для роботодавців, разом з тим, через унормування роботи експертних організацій дозволяють забезпечити видачу дозволів в електронному вигляді.

Posted in Новини

ПРОХІДНІ ВИМИКАЧІ. ПРИНЦИП, ПІДКЛЮЧЕННЯ І УСТАНОВКА

Цікаво, що омфортність системи освітлення будинку полягає не тільки в правильному виборі освітлювальних приладів, але і в зручному розташуванні апаратів управління цим освітленням, тобто вимикачів. Справжнім подарунком від конструкторів можна вважати такий винахід, як прохідні вимикачі, завдяки яким ми можемо повноцінно керувати одним з джерел світла з двох і більше точок, наприклад з різних кінців довгого коридору. Його пристрій дещо відрізняється від звичайного вимикача, відповідно, підключення і установка прохідного вимикача також будуть мати ряд особливостей.

Незважаючи на зовнішню схожість більшості вимикачів, звичайний пристрій є простим переривником електричного струму. Він служить для замикання/розмикання ланцюга і може перебувати тільки в одному з цих положень, так як має тільки два отвори для проводів: вхід і вихід. Навіть якщо ви виберіть кілька звичайних вимикачів, це не дасть вам можливість коректно керувати джерелом світла з різних точок: лампочка не зажевріє, поки хоч один переривач буде розімкнений.

Бажаного ефекту можна досягти, тільки якщо скористатися парою прохідних вимикачів. Принципова відмінність таких пристроїв полягає в тому, що вони містять по три отвори для проводів: вхід і 2 виходи. В залежності від положення вимикача надходить струм може бути направлений або по одному дроту, або за другим, що дає можливість кожному з апаратів рівноцінно і в будь-якій послідовності управляти лампочкою з різних місць.

Тепер, коли принцип функціонування системи ясний, залишилося тільки розібратися з тим, як правильно з’єднати дроти в розпаючною коробці.

Для початку слід розділити проводу на трійки:

 • вступна трійка: фаза, нуль, земля;
 • вихід на лампочку: нуль, земля, фаза;
 • 3 дроти від першого вимикача;
 • 3 дроти від другого вимикача.

Зверніть увагу: колір проводу вказує на його функцію. Нуль, як правило – з синім, фаза – з коричневою, а земля – з жовто-зеленою опліткою. Безпосередньо підключення слід розпочати з’єднання з того, що йде на лампочку: спочатку нуль, потім земля. Трохи складніше буде з фазою. Вступний фазовий провід необхідно підвести до першого вимикача, а фазовий дріт від лампочки – до другого вимикача. Тепер з’єднуємо обидва виходять дроти від кожного вимикача між собою і перевіряємо систему в дії. Джерело світла повинен поперемінно загорятися і гаснути після натискання клавіші будь-якого з вимикачів. Якщо це не відбувається, значить, необхідно ще раз перевірити порядок і якість всіх з’єднань. Зверніть увагу: в одного ланцюга може використовуватися тільки два прохідних вимикача. Решта задіяні в ній апарати, незалежно від їх кількості, мають інше внутрішнє будова і називаються перекидними. Навіть при першому погляді на схему стає ясно, що місця ще для одного вимикача з трьома отворами в ній просто немає. Тому у перекидного вимикача їх чотири: два для проводів від першого прохідного пристрою і два від другого. Кількість перекидних вимикачів, які можна додати в ланцюг між двома прохідними, теоретично не обмежена. У будь-який момент за допомогою кожного з них можна змінити стан джерела світла на протилежне. Зверніть увагу: справжні професіонали здійснюють всі з’єднання проводів в розпаючною коробці, а не намагаються заховати їх у подрозетниках. Для того щоб додати трохи впевненості починаючому майстрові, слід зазначити, що навіть досвідченим електрикам інколи доводиться поламати голову над тим, щоб така система працювала безвідмовно. Буде дуже прикро і невигідно переробляти ремонт, якщо ви виявите допущену помилку тільки тоді, коли фінішна обробка вже завершена і залишиться лише повісити люстри. Тому обов’язково оціните і кілька разів перевірте правильність підключення прохідних і перекидних вимикачів ще на ранніх етапах монтажу.

Posted in Новини

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ПОРАДИ: ЯК ЗБЕРЕГТИ ЕНЕРГІЮ В ПОБУТІ

Кожен з нас може зробити свій побут комфортнішим та підвищити рівень життя, якщо спробує бути енергоощадним. Набагато простіше й дешевше зберігати тепло й електроенергію, ніж потерпати від протягів, вогкості і холоду у власній квартирі чи будинку та сплачувати великі рахунки за марнотратно витрачені ресурси.

 • Економте воду. Закривайте крани, якщо не використовуєте воду. Виїжджаючи, перекривайте крани з гарячою і холодною водою.
 • Слідкуйте за станом сантехніки і вчасно ремонтуйте її. Пам’ятайте, із крапаючого крану витікає 60 літрів води на добу або 1800-1860 літрів на місяць. 
 • Встановіть лічильники на гарячу і холодну воду – прослідкуєте за об’ємами витрат води. 
 • Встановіть термостатичні змішувачі. Швидке регулювання подачі гарячої та холодної води звільнить від постійного настрою температури та зайвих витрат води. 
 • Встановіть електронні змішувачі – вода ллється лише тоді, коли руки піднесені до крану. 
 • Використовуйте миску для миття посуду на кухні. Не розморожуйте продукти під струменем води. 
 • Закривайте кран під час гоління та чищенні зубів. 
 • Приймайте душ замість ванни. 
 • Економічно нагрівати воду за допомогою електричного бойлера. 
 • Розгляньте нові технології енергетики, зокрема сонячну систему гарячого водопостачання – вона окупається з першого дня роботи.
 • Купуйте енергозберігаючі побутові прилади. Прилади з найменшим рівнем енергоспоживання маркуються літерами «А» або «А+». Так, наприклад, холодильник класу «А» або «А+» споживає на 30 – 50% менше електричної енергії від загального споживання  електроенергії холодильником класу «В». 
 • Виключайте всі електроприлади, які не використовуються. Не залишайте їх у режимі очікування. 
 • Не тримайте електричні пристрої на зарядці більше, ніж необхідно для повної зарядки акумулятора. 
 • Знайдіть можливість встановити автоматичні вимикачі ТВ, комп’ютера й ноутбука.
 • допомогою одного джерела тепла. 
 • Використовуйте енергозберігаючі чайники. Регулярно очищайте чайник від накипу, що змушує використовувати більше тепла для кип’ятіння того ж обсягу води. 
 • Використовуйте електричний тостер – швидше та економніше приготуєте тости. 
 • Фритюрниці безпечніші та економніші, ніж приготування на плиті. 
 • Спробуйте скороварку – вони готують швидше, завдяки більш високим температурам і показникам тиску всередині каструлі. 
 • Смаження на грилі прискорює процес готування й зберігає корисність продуктів. 
 • Не ставте маленьку сковорідку на велику конфорку – це витрата енергії та грошей. 
 • Накривайте кришкою каструлю, коли готуєте – це заощадить час готування. 
 • Використовуйте внутрішнє кільце конфорки, якщо у Вас є подвійні конфорки на плиті – страва приготується з тією ж швидкістю, але з меншими енерговитратами. 
 • Використовуйте весь простір Вашої плити – Ви можете одночасно приготувати те, що потім потрібно буде лише розігріти. 
 • Індукційні плити ефективніші, простіше очищаються та управляються. 
 • Зберігайте скло Вашої кухонної духової шафи чистим – це дозволить контролювати ступінь готовності страви, не відкриваючи дверцята, відповідно не випускаючи дорогоцінне тепло з духовки. Використовуйте НВЧ-печі – вони працюють швидко, ефективно та економічно.
 • Зберігайте в чистоті задню стінку холодильника й морозильник. 
 • Не перевантажуйте холодильник – холодне повітря повинне циркулювати й захаращеність цьому перешкодить. Тому залишайте чверть простору в холодильнику вільним. 
 • Щільно закривайте дверцята холодильника й морозильника.
 • Встановлюйте холодильник подалі від плити, нагрівачів і прямих сонячних променів. 
 • Підтримуйте в холодильнику оптимальну температуру 0-5°C. 
 • Охолоджуйте гарячу їжу перед тим, як покласти в холодильник. Гарячі продукти змушують працювати холодильник інтенсивніше. 
 • Регулярно розморожуйте морозильник. 
 • Використовуйте енергоефективні лампочки. 
 • Встановіть лампи флуоресцентного освітлення на кухні – вони експлуатуються довше. 
 • Вимикайте світло, виходячи з кімнати. 
 • Обладнайте світильники в під’їзді й на сходових прольотах сенсорами руху – це дозволить їх використовувати лише за призначенням.
 • Встановіть термостатичний вентиль на Ваш радіатор і Ви зможете регулювати кількість теплоносія, яку Ви споживаєте.
 • Використовуйте систему опалення «тепла підлога». Не використовуйте опалювальні прилади, коли Вас немає в приміщенні.
 • Підбирайте розмір опалювального приладу відповідно до розмірів кімнати. 
 • Не закривайте опалювальні прилади одягом або меблями – це робить їх менш ефективними.
 • Щорічно перевіряйте Вашу систему опалення – переконайтеся в ефективності її роботи. 
 • Замініть застаріле обладнання – газові колонки втрачають свою ефективність після 15 років експлуатації. При заміні котла, Вам слід також замінити всю систему керування.
  • Проведіть утеплення власного житла  – обігрівайте дім, а не навколишній простір.
  • Утепліть горище – будинки втрачають чверть свого тепла через дах. Скористайтеся ізоляційними матеріалами. Товщина ізоляції горищних приміщень повинна бути не меншою 25 см.
  • Утепліть порожнисті стіни – будинки втрачають третину тепла через стіни. Лише кілька годин потрібно, аби встановити теплоізоляцію порожнистих стін. До того ж це легко зробити із зовнішньої сторони будинку. Якщо ваші стіни суцільні, вони також можуть бути утеплені. Використовуйте спрей-ізолятор для важкодоступних місць, наприклад місць входу й виходу труб з гарячою водою, це дозволить захистити їх від охолодження. 33 % тепла втрачається через стіни, які неправильно тепло ізольовані. Використовуйте екструдований пінополістирол або його сучасні аналоги. Зручний і товстий килим створить затишну атмосферу та зменшить втрати тепла через підлогу.
  • Утепліть вікна – до 20% загальних втрат тепла спричиняють негерметичні двері й вікна. Вікна з подвійним або потрійним заскленням забезпечать надійний захист від протягів і зменшать втрати тепла до 50%. Встановлюйте нові вікна в один рівень із зовнішньою стіною будинку – це дозволить усунути «містки холоду». Використовуйте ізолюючу стрічку для старих вікон. Закриті штори збережуть тепло всередині будинку. Усувайте протяги!
  • Установіть тепловідбивні екрани – стіна за радіатором може нагріватися до 50 0С. Шкода витрачати стільки тепла на розігрів цегли чи бетонних плит, особливо коли в оселі холодно. Закріпіть на стіні поза радіатором тепловідбивний екран з листа фольги, який буде відбивати тепло в приміщення та підвищить ефективність обігріву кімнати.
  • Ініціюйте встановлення вузла обліку споживання теплової енергії для кожного споживача – це дозволить Вам бачити реальний результат Вашої роботи з енергозбереження.
  • Подумайте про модернізацію системи вентиляції. Рекуперація тепла, що виходить, із системи вентиляції й повернення його в приміщення – реальний спосіб економії.
  • Двері назовні з будинку або квартири повинні бути ізольовані від протягів і витоків тепла.

  Приклади заходів щодо економії енергоресурсів в побуті

   

  1. Облік споживання енергоресурсів

  Розрахунки фактично спожитої води за показами встановлених квартирних лічильників холодної та гарячої води вартістю 100-250 гривень та окупністю в 1-2 роки в середньому в 2-3 рази нижчі за встановлені норми.

  Розрахунки спожитої теплової енергії за показами лічильників теплової енергії вартістю 3000 гривень та окупністю в  1-2 роки  в середньому на 30-40 % нижчі за встановлені норми.

  Розрахунки спожитого природного газу за показами квартирних лічильників вартістю від 300 до 2500 гривень в 2-3 рази нижчі за встановлені норми.

   

  1. Економія електроенергії для освітлення приміщень

  Використання енергозберігаючих ламп для освітлення вартістю 15-20 гривень дозволяє споживати в 5 разів менше електричної енергії, ніж з використанням ламп розжарювання. Термін експлуатації енергозберігаючих ламп в 8-12 разів довший.

   

  1. Зменшення втрат через огороджувальні конструкції будівель

  Утеплення стін, фундаментів, стель, горищ, підвалів такими матеріалами, як пінополістирол, екструзійний пінополістирол, мінераловатні плити, базальтові плити, енергозберігаючі краски, дозволяє підвищити температуру в приміщенні, зменшити витрати енергоресурсів на опалення.

   

  1. Зменшення втрат тепла через вікна

  Встановлення металопластикових вікон з двокамерним склопакетом з сонцезахисним та низько емісійним И-склом вартістю 800-1500 гривень за м2 зменшує витрати на опалення та підвищує температуру в помешканні.

   

  1. Встановлення індивідуальних (модульних) теплових пунктів з регулюванням кількості теплоносія, який подається в будівлі, в залежності від температури зовнішнього повітря та допустимої температури в приміщеннях у нічні часи та вихідні дні дозволяє зменшити споживання теплової енергії на 30-35  %.
Posted in Новини

Цікавинки про Україну

А чи знали Ви, що Україна входить до топ-30 країн, які споживають найбільше енергії? При значних запасах ресурсів, у нашій країні 4,8% енергії втрачається при її транспортуванні та розподіленні. Для порівняння, у Польщі — 1,6%, Румунії – 3,3%, а у Литві – 1,2%.

Іншою проблемою є те, що Україна виробляє тільки дві третини енергоносіїв, які споживає. “Але наша країна має можливість зменшити залежність за рахунок збільшення власного видобутку газу, розвитку “зеленої” енергетики, інвестицій в енергоефективність та створення прозорого ринку… “, – розповідає директор «Тop Lead» Станіслав Шум.

Наша країна також входить у двадцятку найменш енергоефективних країн світу. Так, на кожну 1 тисячу доларів ВВП, в Україні витрачається в три рази більше енергії, ніж у Польщі.

Найбільшим споживачем енергії в Україні є Дніпропетровська область

Цікаво, що до п’ятірки областей, які споживають найбільше електроенергії увійшли Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Харківська та місто Київ.

Наприклад в Європі Норвегія має найбільший показник споживання електроенергії на особу, але це зумовлено не низькою ефективністю, а іншою структурою споживання. А от обсяг споживання тепла на особу в Норвегії — один з найнижчих. Аналогічна ситуація і в Україні: обсяг споживання енергії за регіонами не відображає рівня енергоефективності, оскільки не враховує віддачу від цього споживання. Проблеми в Україні є і з електромережами, які є дуже старими та зношеними. 64% українських електромереж експлуатуються вже понад 40 років.

Українські електромережі застарілі та зношені

Основна частина електроенергетичного обладнання була введена в експлуатацію у 1960-1970-х роках, а спроектована за нормами 1950-х років. Ще один цікавий факт: у 2015 році кожен восьмий долар світових інвестицій в енергетику спрямовувався на підвищення ефективності індустрії. Разом з тим, в Україні видатки бюджету на дослідження і розробки у ПЕК знижувались з 2008 року. Раніше в Україні презентували онлайн-карту, яка допомагає зрозуміти, через чиї руки йде електрика до входу в будинок, який шлях проходить газ до того, як потрапити в газову плиту, як пальне потрапляє до вашої АЗС та багато іншого.

Posted in Новини

ПРИНЦИП РОБОТИ РЕЛЕ НАПРУГИ

Гідний захист від перепадів напруги – основне завдання, з яким справиться РН. Пристрій має унікальну мікросхему, яка строго стежить за напругою. У тій ситуації, якщо вона з певних причин підвищується / різко знижується, то від мікросхеми приходить сигнал на електромагнітне реле яке в свою чергу відключить навантаження.

Пристрій складається з двох частин: 1-ша відповідає за контроль процесу, а 2-га управляє навантаженням. Мікропроцесор – важливий елемент приладу. Нескладний, продуманий принцип роботи пристрою гарантує безпеку.

Переваги реле напруги для булинку, квартири

Швидкодія – це головна перевага реле РН. При виникненні аварії, з проблемами відмінно впорається РН, так як воно виконає відключення ділянок, на яких виникла неприємна ситуація. Надійний захист від стрибків напруги – позитивна характеристика практичного винаходу.

Особливості застосування:

 • Працює при різних температурних умовах.
 • Захист обладнання від непередбачених поломок.
 • Простота установки придбаного виробу.
 • Гідний вигляд, не псує інтер’єр приміщення.
 • РН – функціональний, практичний пристрій.

Для підключення реле напруги потрібно:

 • Реле.
 • Дріт.
 • Дін-рейка.
 • Саморізи.
 • Викрутка.
 • Плоскогубці.
 • Індикатор напруги.

Важливо знеструмити мережу. Поруч з автоматами закріпіть DIN рейку. РН просто замикається на самій рейці завдяки механізму. За допомогою індикатора знаходиться фаза на вступному автоматі. В області входу розрізається вхідний провід, 1 кінець підключається до контакту входу, 2-ий до контакту виходу. Нульовий провід приєднується до РН на клему нуля. Після проведеної роботи, потрібно включити мережу і проконтролювати функціонування обраного апарату.

Posted in Новини

конкурс “Молодий викладач-дослідник 2021”

В щорічному конкурсі “Молодий викладач-дослідник 2021” номіновано в.о.завідувача кафедри теплотехніки та енергозбереження, к.т.н., доц. Білоус Інну Юріївну, в.о.завідувача кафедри електропостачання, к.т.н., доц. Дерев’янко Дениса Григоровичата, старшого викладача кафедри теплотехніки та енергозбереження, к.т.н. Буяк Надію Андріївну, доц., к.т.н.  кафедри електропостачання Веремійчука Юрія Андрійовича, доц., к.т.н.  кафедри електропостачання Ярмолюк Олену Сергіївну (рішення ВР КПІ ім.Ігоря Сікорського протокол №3 від 14.02.2022 р.).

 Колектив кафедри щиро вітає колег та бажає подальших успіхів.

Posted in Новини

Конфедерація роботодавців запропонувала зміни до системи організації та проведення навчання з питань охорони праці

Конфедерація роботодавців України звернулася до Кабінету Міністрів України з ініціативою щодо внесення змін до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Серед основних змін до Типового положення пропонується передбачити:

   –  надання права навчальним центрам формувати комісії з перевірки знань з питань охорони;

  –  докладний порядок до формування комісії з перевірки знань з питань охорони праці для виключення можливості зловживань з боку членів комісії;

 –   детальний порядок оцінки знань в сфері охорони та безпеки праці, який дозволить усунути неясності і надмірну свободу у прийняті рішень, притаманну існуючому процесу, зокрема щодо дозволених екзаменаційних білетів, додаткових питань та порогу успішного складання іспиту;

 –   розробку та впровадження підтвердження компетенції та управління якістю в освітніх закладах та навчальних центрах, яка б не допускала недобросовісних учасників до ринку, наприклад, запровадити вимогу, що підтверджує їх відповідність загальновизнаним міжнародним стандартам (це дозволить зберегти на ринку виключно реальні компанії, які надають стандартизовані послуги з навчання, а не формальні, без фактичного навчання).

Posted in Новини

Національний технічний університет України “КПІ ім. Ігоря Сікорського” запрошує всіх охочих на День відкритих дверей Інституту енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ) – онлайн!

Національний технічний університет України “КПІ ім. Ігоря Сікорського” запрошує всіх охочих на День відкритих дверей Інституту енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ) – онлайн!

🔸 Цікавишся темою енергетики або геоінженерії? Не байдужий до інтелектуальних систем енергоспоживання (Smart Grid) та енергетичного менеджменту (ISO 50001)? Бажаєш опанувати ІТ–технологіЇ автоматизованих електромеханічних систем та отримати можливість приняти участь в проєктуванні підземних об’єктів та комплексів міст? Якщо так, то завітайте на День відкритих дверей ІЕЕ.

🔸 Під час зустрічі ви дізнаєтесь:
• Вимоги до вступу в 2022;
• Які предмети вивчають наші студенти;
• Де і ким працюють випускники інституту;
• Про програму подвійного диплому за кордоном;
• Про студентське життя, гуртожиток та активності в ІЕЕ.

МАЄШ ЗАПИТАННЯ – ОТРИМАЄШ ВІДПОВІДІ

🔸 ІЕЕ готує за такими спеціальностями:
• 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
• 184 Гірництво

📝 Реєстрація за посиланням.
📋 Детальніше про подію в чаті для абітурієнтів ІЕЕ
🕓 Коли: 16.02.2022 о 17-00
📍 Де: Zoom (Ідентифікатор конференції: 769 0286 5790 Код доступу: uAAi6x)

📢 Вступник на сайті | фейсбук | інстаграм | телеграм
🎥 Плейлист YouTube, відео-запрошення Директора ІЕЕ, лабораторії інституту.
💭 З питаннями сюди

❤️ Будьте обережні та здорові, бережіть себе і чекаємо на вас!

Posted in Новини

Науково-дослідний Центр енергоощадних імпульсно-хвильових конструкцій та технологій навчальних систем ІЕЕ

Діяльність Центру в  2022 р.

У сфері навчальної та навчально-методичної діяльності:

 1. На протязі року:

– подання пропозицій щодо формування актуальної тематики  РГР, курсових і дипломних проектів та ідей стартапів;

 – забезпечення технічної підготовки, на основі проведених раніше міжнародних договорів, для виконання лабораторних робіт в навчальному процесі.

 1. Розробка та впровадження в навчальний процес двох тестових комп’ютерних програм (ТКП) за технологією ”студентТКПаналіз та оцінка знань” . Термін: 20.05.22р.

У сфері навчально-організаційної  складової:

 1. Залучення до роботи в Центрі студентів, магістрантів та аспірантів з формуванням актуальних тем та проведенням наукових досліджень.

У сфері наукової та науково-організаційної  складової:

 1. Співробітництво з науковою групою ІЕЕ-10 і департаментом інновацій та трансферу технологій НТУУ ”КПІ ім. Ігоря Сікорського” з метою підготовки до продажу двох ліцензій: ”Двопоточний струминний насос для очищення привибійної зони нафтової свердловини”, ”Адаптивний імплозійний генератор імпульсної дії для підвищення видобутку вуглеводнів” за результатами раніше виконаних міжнародних та господарських договорів за участю Центру в напрямі підвищення ефективності нафтогазових виробництв. Термін: 30.11.22.
 2. Подання пропозицій кафедрі автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів (далі – АЕМК) щодо формування актуальної держбюджетної тематики. Термін 30.05.22 р.
 3. На протязі року:

 – проведення науково-дослідних робіт зі студентами та аспірантами з урахуванням практичних робіт Центру в промисловості з публікацією 6 статей, подачі 3 заявок на інтелектуальну власність та участі в наукових конференціях;

– здійснення організаційних і методичних заходів з метою збільшення цитованості наукових праць працівників кафедри АЕМК, розширення присутності їх наукових публікацій у журналах і матеріалах конференцій, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science та ін.);

– проведення ініціативних досліджень та розробка конструкцій рекуперативних елементів мехатронних комплексів і робочих проектів в САПР з метою укладення нових господарських договорів.

У сфері інформаційно-консультативної складової діяльності (на протязі року):

 1. Надання консультацій щодо поліпшення якості виконання РГР, курсових та дипломних проектів.
 2. Налагодження та підтримання консультативно-інформаційних зв’язків зі структурними підрозділами Університету, а також з науковою лабораторією термомолекулярної енергетики ІЕЕ.
 3. Підтримання творчих зв’язків з інститутами НАН України (Інститутом геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова, Інститутом електродинаміки),  державним підприємством  ”Державне Київське конструкторське бюро ”Луч”,   АТ ”Мотор Січ”.
 4. Сприяння підвищенню кваліфікації науково-педагогічних працівників та працевлаштуванню випускників;
 5. Роз’яснювальна робота серед абітурієнтів та сприяння вступній компанії.

Директор Центру, д.т.н.                                      Сліденко В.М.

Posted in Новини

Про перевірку Колективного договору за 2021/22 рік

1. Створити робочу комісію НН ІЕЕ з перевірки виконання Колективного договору  НН ІЕЕ за 2021/22 рік та внести зміни до діючого Колективного договору:

від адміністрації:

Денисюк С.П. – директор НН ІЕЕ;

Ган А.Л. – перший заст. директора НН ІЕЕ з навчально-методичної роботи;

Данілін О.В. – заст. директора НН ІЕЕ з навчально-організаційної роботи;

Ткаченко В.В. – заст. директора НН ІЕЕ з навчально-виховної роботи;

Дичко А.О. – заст. директора НН ІЕЕ з наукової та науково-технічної роботи

студентів;

Ремізов І.А. – помічник директора НН ІЕЕ;

Євтєєва Л.І. – голова відбіркової комісії НН ІЕЕ;

від профбюро:

Вапнічна В.В. – голова профбюро співробітників НН ІЕЕ;

Брагіна Л.Є. – відповідальна за сектор соціального захисту НН ІЕЕ;

Прядк С.Л. – заст. голови профбюро співробітників НН ІЕЕ;

Макаренко Г.М. – відп. за організаційний сектор, заст. гол. профбюро НН ІЕЕ;

Демчук Г.В. – відп. за сектор охорони праці НН ІЕЕ;

Горобець А.М. – голова профбюро студентів НН ІЕЕ;

Белан О.В. – заст. голови профбюро студентів НН ІЕЕ.

Перевірку виконання минулорічного колективного договору НН ІЕЕ затвердити Актом, підписаним всіма членами робочої комісії НН ІЕЕ (до 28 лютого 2022 року).

2. Підготувати та викласти на офіційних інтернет ресурсах НН ІЕЕ звіти директора НН ІЕЕ та голови профспілкового бюро працівників НН ІЕЕ про виконання колективного договору за попередній період  до 03.2022 р. (з обов’язковим зазначенням контактів для зворотного зв’язку щодо надсилання зауважень та пропозицій до звітів і нового колдоговору).

Для своєчасної підготовки звіту директора НН ІЕЕ про виконання колективного договору за попередній період нижчезазначеним особам представити відповідні матеріали для формування звіту:

 1. Ган А.Л. – навчально-методична робота;
 2. Данілін О.В. – навчально-організаційна робота та інформатизація;
 3. Ткаченко В.В. – навчально-виховна робота;
 4. Дичко А.О. – науково-технічна робота студентів;
 5. Городецький В.Г. – навчальна практика, працевлаштування та друга вища освіта;
 6. Демчук Г.В. та Євтєєва Л.І. – профорієнтаційна робота з молоддю та

робота відбіркової комісії;

 1. Ремізов І. А. – проведення ремонтних  робіт  та  технічний  стан  корпусу № 22;
 1. Закладний О.О. – реалізація заходів з енергозбереження, робота служби

енергоменеджменту;

 1. Дичко А.О. та Побігайло В.А. – співпраця з МАН;
 2. Побігайло В.А. – діяльність Вченої ради НН ІЕЕ;
 3. Коцар О.В. – діяльність Центра підготовки енергоменеджерів;
 4. Коцар О.В. та Чернецька Ю.В. – діяльність міжнародного офісу;
 5. Сергієнко М.І. – співпраця з випускниками технікумів та НН ІЕЕ;
 6. Кофанова О.В. – співпраця з загальноосвітніми закладами.

3. Робочій комісії провести перевірку виконання Колективного договору за 2021/22 рік, обговорити зауваження, пропозиції, оцінити роботу керівника за звітний період та затвердити звіти. Внести зміни до діючого Колективного договору на 2022 рік в розділі з охорони праці (до 28.02.2022р.) За умови дії обмежень у зв’язку з запроваджених посилених протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, засідання проводити в дистанційному режимі і доручити робочій комісії ІЕЕ приймати відповідні рішення щодо положень Колективного договору.

4. Завідувачам кафедр ІЕЕ в термін до 04.03.2022 р. прозвітувати перед трудовими колективами кафедр про підсумки роботи за 2021/22 рік.

Завідувачам кафедр у своїх звітах відобразити діяльність науково-дослідних лабораторій, які діють на базі кафедр НН ІЕЕ.

5. Провести засідання трудового колективу НН ІЕЕ 14.03.2022 р.

Директор НН ІЕЕ                                                 Сергій ДЕНИСЮК

Posted in Новини

Правила роботи у жовтому та червоному рівнях епіднебезпеки

До 31 березня 2022 року в Україні діє карантин. Державна комісія ТЕБ та НС встановила з 23 вересня 2021 року жовтий рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території всіх регіонів України.

 

У межах жовтого рівня заборонено:

 •   відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та співробітників;
 • робота закладів освіти, в яких вакциновано менше як 100% персоналу;
 • проведення масових заходів;
 • робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
 • робота закладів громадського харчування (крім роботи навинос та доставки);
 • робота спортзалів, басейнів;
 • діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);

   –  міжобласні та міжнародні перевезення.

Обмеження, передбачені жовтим рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів:

 

 –    «жовтий» COVID-сертифікат або паперову довідку № 063/о (чинні 30 днів);

  –   «зелений» COVID-сертифікат (чинний 365 днів);

  –   Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);

–   іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);

–    негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години);

–    сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).

         Тобто для роботи та відвідування закладів на жовтому рівні достатньо отримати хоча б одне щеплення та мати хоча б «жовтий» внутрішній COVID-сертифікат або тимчасово довідку 063/о, видану лікарем, який проводив щеплення.

         Термін дії «жовтого» сертифіката — 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів. Нагадаємо, що мінімально можливі інтервали для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech — 21 день, Moderna — 28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech — 14 днів, Oxford/AstraZeneca — 28 днів.

         Червоний рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень, які запроваджуються в регіоні. Зокрема, забороняється:

–     робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

–     робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

  –   робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

–     робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

–     проведення масових заходів;

–    робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Важливо, що вказані обмеження не будуть діяти у тих випадках, коли 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть «зелений» COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування чи експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.

         «Жовтий» COVID-сертифікат не буде чинним для роботи та відвідування громадських закладів на червоному рівні епіднебезпеки.

         Окрім того, чинними для будь-яких рівнів епіднебезпеки залишаються такі норми:

    забороняється робота закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% здобувачів освіти та співробітників;

    забороняється перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;

    забороняється самовільно залишати місце самоізоляції чи обсервації.

Ці правила не скасовуються навіть за наявності COVID-документів.

         Робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на червоному рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил.

         Водночас, починаючи з помаранчевого (сигнального) рівня, місцева влада може ухвалювати додаткові заходи щодо посилення протиепідемічних правил у регіоні.

         Рішення щодо скасування червоного рівня ухвалюється Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у разі досягнення регіоном показників, які характеризують відсутність ознак, які б відповідали вказаному рівню

 

Posted in Новини

Яким нормативним актом визначено порядок організації медичних оглядів працівників, які працюють в умовах дії шкідливих виробничих факторів?


 

Необхідність проведення медичних оглядів працівників, які працюють в умовах дії шкідливих виробничих факторів визначена чинним законодавством України, в тому числі: ст. 169 «Кодексу Законів про працю України» та ст. 17 Закону України «Про охорону праці».

         Порядок організації та проведення таких медичних оглядів, визначений наказом «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» від 21.05.2007 р. № 246.