Яким нормативним актом визначено порядок організації медичних оглядів працівників, які працюють в умовах дії шкідливих виробничих факторів?


 

Необхідність проведення медичних оглядів працівників, які працюють в умовах дії шкідливих виробничих факторів визначена чинним законодавством України, в тому числі: ст. 169 «Кодексу Законів про працю України» та ст. 17 Закону України «Про охорону праці».

         Порядок організації та проведення таких медичних оглядів, визначений наказом «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» від 21.05.2007 р. № 246.

 

Author: Vadim