ХIV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

  “ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА”

                              ХIV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

                                            «ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА»

 

                                                 Програма роботи конференції

 

 

                                                          2 – 3 червня 2022 р.

Організатори:

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Навчально-науковий

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Оргкомітет конференції:

Голова комітету:

Денисюк С. П., д.т.н., професор, директор НН ІЕЕ.

Заступник Голови комітету: 

Дичко А.О., д.т.н., проф., заступник директора НН ІЕЕ з наукової роботи.

Члени оргкомітету:

Білоус І.Ю. – к.т.н., доц., завідувач кафедри теплотехніки та енергозбереження;

Бойченко С.В. – д.т.н., проф., завідувач кафедри автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів;

Буяк Н.А. – к.т.н., доц., доц. кафедри теплотехніки та енергозбереження;

Вапнічна В.В. – к.т.н., доц., доц. кафедри геоінженерії;

Вовк О.О. – д.т.н., проф., завідувач кафедри геоінженерії;

Дерев’янко Д.Г. – к.т.н., доц., завідувач кафедри електропостачання;

Закладний О.О. – к.т.н., доц. каф. електропостачання;

Кулаковський Л.Я. – к.т.н., доц., доц. каф. автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів;

Тематичні напрямки роботи науково-технічної конференції

 «ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА»

Секція 1. Сталий розвиток енергетики. Сучасні системи забезпечення електричною енергією.

Секція 2. Енергетичний менеджмент та інжиніринг.

Секція 3. Інжиніринг, автоматизація електротехнічних комплексів,  мехатроніка енергоємних виробництв.

Секція 4. Інженерна екологія, геоінженерія та ресурсозбереження.

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

СЕКЦІЯ 1. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ.

СУЧАСНІ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ЕНЕРГІЄЮ

Час проведення: 3 червня, 12-00 – 16-00.

Голова секційного засідання – Дерев’янко Д.Г, к.т.н., доцент.

Секретар секційного засідання – Закладний О.О., к.т.н., доцент.

Місце проведення: у форматі інтернет-конференції (ZOOM) за посиланням https://us05web.zoom.us/j/87425033733?pwd=STA3ZktMYkF4TVdvL3NYOWVzS2xuQT09

 1. Степаненко Віталій. Особливості врахування ризиків при інтеграції відновлюваних джерел енергії до системи електропостачання. Наукові керівники: канд. техн. наук, доцент Замулко Анатолій Ігорович, д.т.н.,доцент Находов Володимир Федорович.
 2. Лисий Владислав. Вплив агрегаторів на ринок електричної енергії. Науковий керівник д-р техн. наук, професор Денисюк Сергій Петрович.
 3. Прищепа Ярослав. Особливості впровадження системи енергетичного менеджменту на об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства. Науковий керівник: канд. техн. наук, доцент Замулко Анатолій Ігорович.
 4. Шевчук Віталій, Джеря Тетяна. Зниження впливу нелінійних навантажень на показники якості електричної енергії: основні способи управління параметрами енергетичних систем. Науковий керівник: д-р техн. наук, проф Волошко Анатолій Васильович.
 5. Владиченко Віталій. Проблеми розвитку газотранспортної системи України в сучасних політичних умовах. Науковий керівник: канд. техн. наук, доцент Замулко Анатолій Ігорович.
 6. Вероніка Поплигіна. Прогнозування енергоспоживання промислових підприємств за контекстно-залежними даними з урахуванням невизначеностей, пов’язаних із пропуском даних. . Науковий керівник: канд. техн. наук, доцент Бориченко Олена Володимирівна.
 7. Федоренко Аліна. Формування пропозиції щодо впровадження систем гібридної зарядки з використанням ВДЕ. Науковий керівник д-р техн. наук, професор Денисюк Сергій Петрович.
 8. Довгаль Максим. Оцінювання інтегральної ефективності функціонування ТЕЦ в умовах запровадження в енергетичній галузі ринкових відносин. Науковий керівник: канд. техн. наук, доцент Замулко Анатолій Ігорович.
 9. Мірошниченко Дмитро. Аналіз заходів з енергозбереження на підприємствах машинобудівної галузі. Науковий керівник: канд. техн. наук, доцент Веремійчук Юрій Андрійович.
 10. Прищепа Вадим. Моніторинг та комерційний облік електроенергії територіально розосереджених об’єктів. Науковий керівник: канд. техн. наук, доцент Калінчик Василь Прокопович.
 11. Пригоцький Віталій. Гармоніки. Їх вплив на споживачів електричної енергії та способи їх визначення. Науковий керівник д-р техн. наук, професор Волошко Анатолій Васильович.
 12. Андрій Гоєнко. Огляд програмного забеспечення діяльності енергоменеджера виробничих компаній. . Науковий керівник: канд. техн. наук, доцент Чернявський Анатолій Володимирович.
 13. Вовк Антон. Стан впровадження систем накопичення енергії в Укріїні. Науковий керівник: канд. техн. наук, доцент Веремійчук Юрій Андрійович.
 14. Карпенко Артем. Аналіз заходів з енергозбереження спортивних споруд. Науковий керівник: канд. техн. наук, доцент Веремійчук Юрій Андрійович.
 15. Мордюк Денис. Віенна-випрамляч для вітрогенераторних систем. Науковий керівник: канд. техн. наук, доцент Бєлоха Галина Сергіївна.
 16. Галаган Ілля. Дослідження активного гібридного фільтру як компенсатора впливу реактивної потужності у розподільній мережі. Науковий керівник: канд. техн. наук, доцент Бєлоха Галина Сергіївна.
 17. Беспалько Анатолій. Розробка методу класифікації кількісних характеристик режиму електроспоживання. Науковий керівник д-р техн. наук, професор Волошко Анатолій Васильович.
 18. Касяненко Артем. Системи моніторингу та статистичного аналізу офісної будівлі. Науковий керівник д-р техн. наук, професор Волошко Анатолій Васильович.
 19. Богойко Ігор. Особливості застосування ВДЕ для теплопостачання громадських та житлових будівель в Україні. Науковий керівник: канд. техн. наук, доцент Деревянко Денис Григорович.
 20. Криворучко Станіслав. Інноваційні розробки підвищення енергоефективності світлопрозорих конструкцій. Науковий керівник д-р техн. наук, професор Басок Боріс Іванович.

СЕКЦІЯ 2. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ІНЖИНІРИНГ

Час проведення: 3 червня, 16-00 – 18-00.

Голова секційного засідання – Білоус І.Ю., к.т.н., доцент.

Секретар секційного засідання – Буяк Н.А., к.т.н., ст. викл.

Місце проведення: у форматі інтернет-конференції (ZOOM) за посиланням

https://us04web.zoom.us/j/73103693450?pwd=adUCjImoPir3Dn-mwqTNUNSLouJvjX.1

 1. Наумчук Олена. Будівлі, споживання енергії яких близьке до нуля, як метод усунення залежності від імпортованого викопного палива. Науковий керівник: д. т. н., проф. Дешко Валерій Іванович.
 2. Євтухова Марія. ЕСКО як інжиніринговий інструмент реалізації функцій і завдань енергетичного менеджменту. Науковий керівник канд техн. наук, доц. Білоус Інна Юріївна.
 3. Смалюга Дмитро. Енергетичне моделювання громадської будівлі з близьким до нуля енергоспоживанням NZEB. Науковий керівник: канд. техн. наук, доцент Суходуб І.О..
 4. Нестерець Михайло. Особливості споживання енергії навчального корпусу в умовах карантинних обмежень. Науковий керівник: д. т. н., проф. Дешко Валерій Іванович.
 5. Ряго Віталій. Визначення теплового стану огороджень громадських будівель за допомогою теплометричних, тепловізійних та методів математичного моделювання. Науковий керівник: к.т.н, доц. Виноградов-Салтиков В.О.

СЕКЦІЯ 3. ІНЖИНІРИНГ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ.

МЕХАТРОНІКА ЕНЕРГОЄМНИХ ВИРОБНИЦТВ

Час проведення: 3 червня, 11-00 – 15-00.

Голова секційного засідання – Бойченко С.В., д.т.н., професор

Секретар секційного засідання – Кулаковський Л.Я., к.т.н., доцент

Місце проведення: дистанційно, у форматі інтернет-конференції (ZOOM).

 1. Боднарук Олексій. Нелінійне керування насосною станцією у режимі стабілізації тиску. Науковий керівник: канд.техн. наук, доц. Торопов Антон Валерійович
 2. Барсукова Катерина. Особливості системи діагностування стану обладнання сонячної електростанції. Науковий керівник: ст. викладач Дубовик Володимир Григорович
 3. Івчук Владислав. Явище кавітації у роботі віброкавітаційного бура. Науковий керівник: д. т. н., проф. Шевчук Степан Прокопович
 4. Кизима Софія. Модернізація електроприводу дискового гальма тельфера. Науковий керівник: д.т.н., проф. Зайченко Стефан Володимирович
 5. Докшина Софія. Кластеризація регіонів України за характером опалення домогосподарств. Науковий керівник: д. т. н., проф. Розен Віктор Петрович
 6. Marchuk Liubov. The value of the energy of the pneumatic accumulator for different polytropic processes. Research Supervisor Doctor of Technical Sciences, professor Slidenko Viktor
 7. Корнух Владислав. Розробка наногенератора у депресійному генератору імпульсі. Науковий керівник: д. т. н., доц. Сліденко Віктор Михайлович
 8. Коровушкін Віталій. Використання елементів сонячної електроенергетики для сталого будівництва. Науковий керівник: ст. викл. Дубовик Володимир Григорович
 9. Максименко Богдан. Протидія парафіновим відкладенням в НКТ за допомогою мотор-насоса нагрівача. Науковий керівник: канд техн. наук, доц. Попович Олександр Миколайович
 10. Маламан Дімітрій. Управління процесами водневої енергетики з використанням метану. Науковий керівник: ст. викл. Дубовик Володимир Григорович
 11. Горобець Андрій. Частотне регулювання приводу системи зворотньоосмотичного опріснення води. Науковий керівник: д. т. н., проф. Розен Віктор Петрович
 12. Новиков Антон. Рекуперативний амортизатор вібраційних навантажень ходової частини транспортного засобу. Науковий керівник: д. т. н., доц. Сліденко Віктор Михайлович
 13. Спичак Денис. Електромеханічне обладнання для захисту електроприводу від аварійних режимів. Науковий керівник: ст. викл. Дубовик Володимир Григорович
 14. Яковлєв Дмитрій. Інтелектуальна мультисенсорна система для ідентифікації та оцінки технічного стану електротехнічного обладнання. Науковий керівник: д. т. н., проф. Зайченко Стефан Володимирович
 15. Яцишина Софія. Управління процесами водневої енергетики для технології з викориcтанням води. Науковий керівник: ст. викл. Дубовик Володимир Григорович
 16. Стратіла Богдан. Визначення енергетичної ефективності автономного генератора за діагностичними показниками. Науковий керівник: д. т. н., проф. Зайченко Стефан Володимирович
 17. Літвінов Володимир. Автоматизація теплового пункту житлової будівлі. Науковий керівник: канд техн. наук, доц. Босак Алла Василівна
 18. Марченко Костянтин. Огляд методів прогнозування припливу води у водосховищі при плануванні режимів роботи гідроелектростанцій. Науковий керівник: канд техн. наук, доц. Босак Алла Василівна
 19. Сорочинський Ярослав. Покращення енергоефективності автономного джерела електроенергії за рахунок контролю розподілу газів двигуна внутрішнього згоряння. Науковий керівник: д. т. н., проф. Зайченко Стефан Володимирович
 20. Ковальчук Віталій. Модернізація скребка для АСПВ. Науковий керівник: д. т. н., проф. Зайченко Стефан Володимирович
 21. Березніцький Назар. Модернізація привідної станції стрічкового конвеєра. Науковий керівник: д.т.н., проф. Зайченко Стефан Володимирович

СЕКЦІЯ 4. ІНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГІЯ, ГЕОІНЖЕНЕРІЯ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ.

Час проведення: 2 червня, 14-00 – 16-00.

Голова секційного засідання – Вовк О.О, д.т.н., професор.

Секретар секційного засідання – Вапнічна В.В., к.т.н., доцент.

Місце проведення: у форматі інтернет-конференції (ZOOM) за посиланням https://zoom.us/j/5374742588?pwd=UlBHdXFrZVFUQS9wekZCenM4MkFmZz09

 1. Пироженко Євгенія. Багатопараметровий інформативний метод сумісних вимірювань фізико-хімічних параметрів зразків стічних вод. Науковий керівник: доктор техн. наук, професор Себко Вадим Вадимович. «Хімічна техніка та промислова екологія» Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, м. Харків, Україна
 2. Колпаков Микита. Особливості технології будівництва пальових фундаментів. Науковий керівник: канд. техн. наук, доцент Вапнічна Вікторія Вікторівна.
 3. Гераймович Давид. Будівництво об’єктів з використанням SIP панелей в специфічних природних умовах. Науковий керівник: канд. техн. наук, доцент Вапнічна Вікторія Вікторівна.
 4. Меленчук Віталій. Технологія будівництва станцій метрополітену. Науковий керівник: канд. техн. наук, доцент Вапнічна Вікторія Вікторівна.
 5. Якимчук Назарій. Розгляд технології будівництва з використанням способу «стіни в ґрунту». Науковий керівник: канд. техн. наук, доцент Вапнічна Вікторія Вікторівна.
 6. Юрій Корольов. Передумови і використання новітніх технологій для будівництва надвисоких хмарочосів. Науковий керівник: канд. техн. наук, доцент Вапнічна Вікторія Вікторівна.

Author: Vadim