ХІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА»

Програма роботи конференції


7 – 8 травня 2020 р.


Проведення дистанційне, у форматі інтернет-конференції (ZOOM, Google meet).


 


Тематичні напрямки


Секція 1. Сталий розвиток енергетики. Сучасні системи забезпечення електричною енергією


Секція 2. Енергетичний менеджмент та інжиніринг


Секція 3. Інжиніринг та автоматизація електротехнічних комплексів


Секція 4. Мехатроніка енергоємних виробництв


Секція 5. Інженерна екологія та ресурсозбереження


 


Author: Vadim