Спеціалізовані ради

Спеціалізовані вчені ради є основною ланкою в системі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. 

Д 26.002.20 з 20.02.2023 р. до 20.02.2026 р.

05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення (технічні науки);

05.14.01 – Енергетичні системи та комплекси (технічні науки);

Голова – Денисюк Сергій Петрович (204-83-08; 204-85-14)

Заст.гол. – Володарський Євген Тимофійович (204-98-00)

Вч.секр. – Шовкалюк Марина Михайлівна

Д 26.002.22 з 20.06.2023 до 20.06.2026 р.

Голова – Вовк Оксана Олексіївна

Заступник голови – Тверда Оксана Ярославівна

Вчений секретар – Вапнічна Вікторія Вікторівна (204-82-28)

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.002.22 та наказ №768