Спеціалізовані ради

Спеціалізовані вчені ради є основною ланкою в системі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. 

05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи;

05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення;

05.14.01 – Енергетичні системи та комплекси

Голова – Денисюк Сергій Петрович (204-83-08; 204-85-14)

Заст.гол. – Пересада Сергій Михайлович (236-99-30);

Володарський Євген Тимофійович (204-98-00)

Вч.секр. – Замулко Анатолій Ігорович (204-85-14; 204-86-48)

05.15.03 – Відкрита розробка родовищ корисних копалин;

05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка

Голова – Кравець Віктор Георгійович (204-82-28)

Заст.гол. – Зуєвська Наталя Валеріївна

Вч.секр. – Вапнічна Вікторія Вікторівна (204-82-28)