Роботи на кафедрах НН ІЕЕ продовжуються

Професором кафедри теплотехнінки та енергозбереження, д.т.н. Недбайлом О.М. у співавторстві з Баском Б.І., Новіцькою М.П. та Божком І.К. з Інституту технічної теплофізики НАН України доопрацьовувались матеріали тез доповідей на Міжнародну науково-практичну конференцію «IEEE International Conference on Energy Smart Systems (ESS-2022)» «Energy saving during automation of the lightweight floor heating system» та XXIII Міжнародну науково-практичну онлайн-конференцію “Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті” «Методика розрахунку параметрів вилучення теплоти грунтового масиву одиночним вертикальним трубним теплообмінником». Окрім цього ним здійснювалась консультативна комунікація зі студентами через навчальну платформу Google Clasroom

Author: Vadim