Подвійна освіта студентів кафедри електропостачання

1807

Підтримаємо магістрантів першого року навчання кафедри електропостачання ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського, що навчаються за програмою подвійних дипломів у Варшавському технологічному університеті “Варшавська політехніка” в рамках Проекту ENG, бажаємо наснаги та наполегливості у навчанні!

– Батюта К.В. (група ОН-91 мп);

– Лавринович П.В. (група ОЕ-91 мп);

– Рибій М.В. (група ОЕ-91 мп);

– Романченко О.С. (група ОЕ-91 мн);

– Усатенко В.Б. (група ОЕ-91 мн).

Author: Vadim