ОПУБЛІКОВАНО ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЗВІТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ РАМКИ КВАЛІФІКАЦІЙ

15 лютого 2023 року Європейська комісія оприлюднила звіт «Порівняння Європейської рамки кваліфікацій та Національної рамки кваліфікацій України», підготовлений спільно з українськими та європейськими партнерами, зокрема Європейським фондом освіти (ETF).
Детальніше на сайті МОН України https://mon.gov.ua/ua/news/opublikovano-porivnyalnij-zvit-yevropejskoyi-ta-nacionalnoyi-ramki-kvalifikacij

Author: Vadim