Онлайн-включення до навчальних занять магістрантів НН ІЕЕ директора Центру ресурсоефективного та чистого виробництва

Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту (НН ІЕЕ) КПІ ім. Ігоря Сікорського системно працює над залученням представників роботодавців та фахівців-практиків до навчальних занять.

У рамках вивчення дисципліни «Основи інженерії та технології сталого розвитку» (викладач Чернецька Ю.В.), тема «Проблеми сталого розвитку в контексті циркулярної економіки», відбулися онлайн-включення директора Центру ресурсоефективного та чистого виробництва (ЦРЕЧВ) кандидата технічних наук Ворфоломеєва А.В.:

  • 19 вересня за розкладом для здобувачів магістерського рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійними програмами «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології» (гр. ГН-31мп), «Системи забезпечення споживачів електричною енергією» (гр. ГЕ-31мп), «Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем» (гр. ТЕ-31мп);
  • 02 жовтня – для здобувачів за освітньо-професійними програмами «Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів» (гр. ГА-31мп) та «Геоінженерія» (гр. ГС-31мп).

ЦРЕЧВ популяризує концепцію ресурсоефективного та чистого виробництва, спрямовану на підвищення ефективності використання матеріалів, енергії та води у промисловому виробництві завдяки впровадженню технічних та організаційних рішень. Основним завданням ЦРЕЧВ є сприяння зеленій модернізації української економіки за всіма напрямками і на різних рівнях, включаючи раціональне використання ресурсів, підвищення конкурентоздатності національної економіки та поліпшення екологічних показників промислових підприємств в Україні.

Під час лекційного заняття зі студентами НН ІЕЕ Ворфоломеєв А.В. зосередився на концепції та основних стратегіях циркулярної економіки, прикладах і практиці впровадження циркулярної економіки, зокрема і з досвіду роботи ЦРЕЧВ з промисловими підприємствами України.

 

Author: Vadim