ОЕСР: ПЕРЕХІД КАНАДИ НА ЧИСТІ НУЛЬОВІ ВИКИДИ

На сайті Організації економічного співробітництва та розвитку опубліковано звіт «Перехід Канади на чисті нульові викиди» із серії «Робочі документи департаменту економіки ОЕСР». У ньому наголошується, що Канада має амбітний план до 2050 року скоротити чисті викиди до нуля. Це вимагатиме поетапних змін у діях з пом’якшення наслідків зміни клімату з суттєвою економією енергії та майже повною заміною викопного палива на чисту енергію у масштабах усієї країни. Досягнути цього при мінімальному негативному впливу на рівень життя населення буде складним завданням. Наразі Канада використовує низку політичних інструментів для прискорення переходу до «зеленої» економіки, серед яких – спеціальне ціноутворення на викиди вуглецю, відповідне регулювання, інвестиційні стимули та державні закупівлі «зелених» технологій. У звіті розглядаються реформи, які могли б покращити роботу у напрямку реалізації прийнятих рішень щодо кліматичної політики, забезпечивши значне скорочення викидів та підтримуючи економічне зростання.

Author: Vadim