Наукові школи

Наукові школи є однією із форм організації тривалої наукової діяльності, які на неформальних засадах об’єднують вчених, котрі вирішують актуальні наукові (науково-технічні) проблеми в конкретних галузях знань (наук) і отримають фундаментальні досягнення теоретичного і прикладного значення, що високо оцінені науковою спільнотою.

Наукові школи НН ІЕЕ

  • Енергетичний менеджмент інтелектуальних енергоефективних систем (SmartGrid) забезпечення електричною енергією. Керівник школи на сьогодні – Денисюк Сергій Петрович.
  • Формування інженерних властивостей порід засобами геодинаміки. Керівник школи – Кравець Віктор Георгійович.
  • Створення методів та засобів захисту від шкідливих та небезпечних виробничих факторів при зварюванні та споріднених технологіях. Керівник школи – Левченко Олег Григорович.
  • Екологічна безпека геоінженерних систем під впливом техногенних навантажень. Керівник школи – Ремез Наталія Сергіївна