Наукові школи

Наукові школи є однією із форм організації тривалої наукової діяльності, які на неформальних засадах об’єднують вчених, котрі вирішують актуальні наукові (науково-технічні) проблеми в конкретних галузях знань (наук) і отримають фундаментальні досягнення теоретичного і прикладного значення, що високо оцінені науковою спільнотою.

 Наукові школи ІЕЕ

 • Енергетичний менеджмент інтелектуальних енергоефективних систем (SmartGrid) забезпечення електричною енергією. Керівник школи на сьогодні – Денисюк Сергій Петрович.
 • Моделювання та аналіз теплотехнологічних процесів та систем. Керівник школи – Дешко Валерій Іванович.
 • Управління ефективністю енерговикористання процесів об’єктів виробничої та муніципальної сфери. Керівник школи на сьогодні – Розен Віктор Петрович.
 • Формування інженерних властивостей порід засобами геодинаміки. Керівник школи – Кравець Віктор Георгійович.
 • Створення методів та засобів захисту від шкідливих та небезпечних виробничих факторів при зварюванні та споріднених технологіях. Керівник школи – Левченко Олег Григорович.
 • Енергоощадне руйнування вибоїв активізацією в них резонансних явищ. Керівник школи – Терентьєв Олег Маркович.

Пріоритетні тематичні напрями

На найближчій п’ятирічний період в КПІ визначено 25 пріоритетних тематичних напрямів, 18 з яких відноситься до науковому напряму “Технічні науки“, зокрема:

 • Створення високоефективних, екологічно чистих, енерго- та ресурсозберігаючих технологій і обладнання у машинобудуванні, хімічній, легкій, нафтопереробній промисловості,промисловості будівельних матеріалів, розробки об’єктно-орієнтовних систем конструкційно-технологічного моделювання та забезпечення якості й надійності прогресивної техніки;
 • Термодинамічні, фізико-хімічні процеси та фазові перетворення в металургійних та ливарних технологіях;
 • Хімічні та хіміко-технологічні процеси і створення на їх основі нових речовин, матеріалів та композицій, у тому числі біологічно-активних за допомогою комплексного використання нових та традиційних видів сировини, безвідходних та екологічно чистих технологій;
 • Методи та засоби економії первинних енергоресурсів та забезпечення екологічної безпеки енергогенеруючих технологій. Нові високоефективні типи ресурсозберігаючого теплоенергетичного обладнання;
 • Методи управління виробництвом, передачею, розподілом, перетворенням та споживанням електричної енергії. Управління ефективністю енерговикористання;
 • Процеси та явища в полях та середовищах створення на їх засадах високоефективних електронних приладів, пристроїв, систем та мереж.