Наукові групи

№ наукової групи Керівник, склад групи (ПІБ) Науковий напрямок Пропозиції (науково-технічні розробки)

ЕП

Енергетичний менеджмент інтелектуальних енергоефективних систем (SmartGrid) забезпечення електричною енергією

Керівник школи – Денисюк Сергій Петрович

ІЕЕ-01 Денисюк С.П., Дерев’янко Д.Г., Бєлоха Г.М., Коцар О.В., Закладний О.О., Опришко В.П., Коломійчук М.О. Інтелектуальні енергетичні мережі та системи У напрямі «Контроль ефективності енерговикористання» продовжувались дослідження, пов’язані з удосконаленням та подальшим розвитком ймовірнісно-статистичного підходу до побудови балансів споживання електричної енергії на виробничо-господарських об’єктах:

–          проаналізовано  результати попередніх досліджень у цьому напрямі;

–          узагальнено науково-методичні основи застосування ймовірнісно-статистичних методів для побудови електробалансів виробничих об’єктів в умовах неповних та нечітко визначених вихідних даних;

–          запропоновано узагальнену методологію побудови електробалансів на основі ймовірнісно-статистичного підходу, придатну для практичного використання на виробничих об’єктах;

–          на основі реальних даних одного з цехів підприємства з виробництва азотних добрив підтверджено можливість та доцільність застосування ймовірнісно-статистичних методів для побудови електробалансів виробничих об’єктів в умовах неповних та нечітко визначених вихідних даних.

У напрямі управління режимами генерування електроенергії об’єктами відновлюваної енергетики:

–          проаналізовано негативний вплив нерегульованого використання сонячних електростанцій (СЕС) на режими роботи теплових електростанцій (ТЕС);

–          запропоновано науково-методичний підхід до оцінки додаткових витрат на виробництво електроенергії на ТЕС, пов’язаних з нерегульованим використанням СЕС;

–          створено концепцію побудови та методологічні основи функціонування механізму управління подальшим розвитком та керованим використанням СЕС без застосування «зелених» тарифів на електричну енергію;

–          на основі реальних даних про функціонування об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України доведено можливість та доцільність створення і практичного використання зазначеного механізму управління.

ІЕЕ-2 Находов В.Ф., Замулко А.І., Бориченко О.В., Веремійчук Ю.А., Чернецька Ю.В., Іщенко О., Степаненко В., Довгаль М., Лавринович П., Кудінова О., Руденко К. Контроль ефективності енерговикористання; управління попитом споживачів на електричну потужність та режимами генерування електроенергії об’єктами відновлюваної енергетики –          Контроль ефективності енерговикористання та управління попитом споживачів на електричну потужність

–          Підготовка та впровадження програми спільного навчання другого ступеня-Енергетика нового покоління

ІЕЕ-3 Попов В.А., Ткаченко В.В., Федосенко М.М., Ярмолюк О.С., Журавльов А.О., Яценко Д., Фролов І. Сучасні методи керування  систем розподілу електричної енергії в умовах широкого впровадження розосереджених засобів її генерації та акумулювання –          Загальна методологія моделювання й оптимального керування процесами електропостачання та побудови активних систем розподілу електричної енергії
ІЕЕ-4 Волошко А.В., Калінчик В.П., Чернявський А.В., Побігайло В.А., Костюк В.О., Прокопенко В.В., Джеря Т., Шевчек В., Лисий В. Стандартизація та метрологія електроенергетичних мереж та систем –          Дослідження та порівняння базових рівнів споживання теплової енергії протягом двох опалювальних сезонів квартирами 15-го та 16-го поверхів житлової багатоквартирної будівлі в м. Києві»

АЕМК

Управління ефективністю енерговикористання процесів об’єктів виробничої та муніципальної сфери

Керівник школи – Розен Віктор Петрович

план: Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі

план: Підвищення ефективності функціонування та вдосконалення мехатронних енергоємних систем та комплексів. Керівник школи – Шевчук Степан Прокопович

ІЕЕ-05 Розен В.П. Керування режимами електроспоживання об’єктами виробничої та муніципальної сфери –          Інсталяція систем енергетичного менеджменту на промислових підприємствах

–          Бенчмаркінг енергоефективності  промислових підприємств.

–          Перевірка та контроль ефективності функціонування систем енергетичного менеджменту  на промислових підприємствах

ІЕЕ-06 Лебедєв Л.М., Дубовик В.Г., Босак А.В., Кулаківський Л.Я., Мануїлов В.Д. Система підвищення енергоефективностіелектротехнічних об’єктів –          Проекти високорентабельних шахт з  розробки малопотужних круто падаючих рудних тіл з любою наперед заданою продуктивністю, оптимізованих за критеріями: “мінімізація строків повернення вкладених коштів» та  «максимізація прибутку від використання малопотужних родовищ»

–          Дослідження  фрактальних особливостей  багатовимірних   решітчастих структур сигналів технологічної інформації.

–          Індивідуальна дозиметрія з використанням вузлової та між вузлової інформації векторів моніторингу  багатовимірного простору сигналів шкідливих чинників стохастичної дії.

–          Розробка методів та засобів діагностування енергоефективності стаціонарних установок для створення систем енергоменеджменту гірничо-видобувних підприємств

ІЕЕ-09 Зайченко С.В., Шевчук С. П., Мейта О. В., Опришко В. П., Прядко С. Л., Куліш Р. Д., Докшина С. Ю. Оцінка і удосконалення напрямів підвищення ефективності управлінської діяльності у сфері охорони праці –          Системи технічного діагностування автоматизованих і мехатроних комплексів

–          Комплекс розмінування

ІЕЕ-10 Сліденко В.М., Лістовщик Л.К., Лесик В.С., Поліщук В.О., Городецький В.Г., Осадчук М.П., Марчук Л.Р., Бут В. О. Адаптивні ударно-хвильові системи –          Розробка модифікацій гідромолота ГПМ-300, ГПМ-120

–          Розробка, виготовлення та підготовлено до серійного виробництва двобойкової ударної системи.

–          Розробка, виготовлення та впровадження в експлуатацію в Україні та за міжнародними договорами

–          Комплекс перехідних термомолекулярних систем з потужним віброзахистом

ТЕ

 Моделювання та аналіз теплотехнологічних процесів та систем

Керівник школи – Дешко Валерій Іванович

ІЕЕ-11 Валерій Дешко, Марина Шовкалюк, Олена Шевченко, Володимир Виноградов-Салтиков, Олександр Єщенко, Тарас Оборонов, Вікторія Дубровська, Віктор Шкляр, Дмитро Карпенко, Наумчук Олена Інжинірингові дослідження та послуги  енергетичного менеджменту –              Розроблено імітаційну модель локального ринку теплової енергії, в якій власність основного вертикально-інтегрованого теплопостачального підприємства розподілена між відносно самостійними підприємствами з виробництва та транспортування теплової енергії (анбандлінг) з наданням вільного доступу до теплових мереж незалежним виробникам теплової енергії, що дозволяє кількісно визначати економічно доцільний потенціал підвищення ефективності функціонування ринку;
ІЕЕ-12 Ірина Суходуб, Надія Буяк, Інна Білоус, Володимир Волощук, Олена Яценко, Бірюков Дмитро, Гетманчук Ганна, Голубенко O. Системний енергетичний аналіз та моделювання  будівель –              Розроблено модель «джерело теплоти – людина – огороджувальні конструкції будівлі» для оцінювання споживання первинного палива та рівня комфортних умов.

–              Розроблено динамічні моделі будівель як енергетичних систем, що включають в себе внутрішнє та зовнішнє середовище, оболонку будівлі, інженерні системи, традиційні та/або  відновлювальні  джерела  теплозабезпечення  та системи керування,  що  дозволяють оптимізувати  енергетичне  споживання.

ІЕЕ-13 Віктор Студенець, Валерій Дешко, М. Цирін Термомолекулярна енергетика –              Принципово нові термомолекулярні демпфери-дисипатори на прикладі автомобільного амортизатора

ГІ

Формування інженерних властивостей порід засобами геодинаміки

Керівник школи – Кравець Віктор Георгійович

Розвиток ресурсозберігаючих технологій видобувних робіт та якісних показників продукції на кар’єрах будівельних матеріалів

ІЕЕ-14 д.т.н., проф. Гайко Г.І., к.т.н., доц. Вапнічна В.В., к.т.н., доц. Ган А.Л., к.т.н., інженер Ган О.В., провідний інженер Тарасюк О.С., аспірант 1 року навчання Бачинська Л.М. Розвиток підземної урбаністики як системи альтернативних проектних конфігурацій –          Розроблені рекомендації щодо планування розвитку підземної урбаністики м. Києва
ІЕЕ-15 д.т.н., проф. Кравець В.Г., д.т.н., проф. Зуєвська Н.В., к.т.н., доцент Шайдецька Л.В., Косенко Т.В., аспіранти 2 року навчання Туганов Г.К., Мусихін М.Ю., аспірант 1 року навчання Юденко Д.В., ст. Андрійчук Д.І., Самусь О.С. Формування інженерних властивостей порід засобами геодинаміки –          1). Технологія криволінійного прокладання комунікацій мікротунелюванням. 2). Футерування підводного дюкеру. 3). Конструкція кріплення і технологія спорудження стволу великого діаметру.

–          4). Гідроклинове проведення тунелю у гранітах в охоронній зоні 5). Створення індивідуального заглибленого енергосховища

ІЕЕ-16 д.т.н., проф. Ремез Н.С.

д.т.н., проф. Дичко А.О., д.т.н., проф. Ткачук К.К., д.п.н., проф. Кофанова О.В., к.т.н., асистент Кофанов О.Є., д.т.н., доцент Тверда О.Я., к.т.н., доц. Гребенюк Т.В., к.т.н., асистент Броницький В.О., аспіранти Литвиненко В., Бойко А.

Екологічно безпечні  геоінженерні технології –          Технологія газонейтралізації та придушення пилу забою свердловин для підвищення екологічної безпеки вибуху

–          Установка мікробіологічного очищення стічних вод від токсичних речовин

ІЕЕ-17 Крючков А.І.,

д.т.н., проф. Вовк О.О., д.т.н., проф. Фролов О.О., к.т.н., доц. Жукова Н.І., ст. викладач Сергієнко М.І., інженер Бахтин А.І., студент Гузан А., студент Артьомов Р., Мухін Є.А., Захаров В., Мухіна К.Є.

Ресурсозбережні технології в гірництві –          Сценарії справедливої трансформації вугільної

галузі та декарбонізації енергетичного сектору

ОПЦБ

Охорона праці, цивільна безпека та захист працюючих від шкідливих та небезпечних виробничих факторів

Створення методів та засобів захисту від шкідливих та небезпечних виробничих факторів при зварюванні та споріднених технологіях.

Керівник школи – Левченко Олег Григорович

ІЕЕ-18 ЛевченкоО. Г., Глива В. А., Полукаров Ю.О., Арламов О.Ю., Каштанов С.Ф., Ільчук О.С., Демчук Г.В., Землянська О.В., Пятова А.В. Захист працюючих від шкідливих та небезпечних виробничих факторів під час застосування електродугового зварювання та споріднених технологій –          1. Мобільний захисний екран (МЗЕ-1) від оптичного випромінювання для нестаціонарних робочих місць зварників.

–          2. Мобільний захисний екран (МЗЕ-2) від оптичного та радіочастотного випромінювань для нестаціонарних робочих місць зварників

ІЕЕ-19 Кружилко О.Є., Полукаров О .І., Калінчик В.В., Ковтун А.І., Козлов С.С. Оцінка і удосконалення напрямів підвищення ефективності управлінської діяльності у сфері охорони праці –          Система дистанційного навчання (на основі Moodle) для керівників, фахівців підприємств та інспекторів з охорони праці
ІЕЕ-20 Третякова Л. Д., Мітюк Л.О., Качинська Н.Ф., Гусев А.М. Розроблення нових типів засобів індивідуального захисту –          Розроблення захисного одягу для працівників АЕС, шахтарів та військових