Наукові групи

Код наукової групи Назва Склад наукової групи
ІЕЕ-01

 

Інтелектуальні енергетичні мережі та системи. Керівник – д.т.н. Денисюк С.П.,

Виконавці: к.т.н.  Дерев’янко Д.Г., к.т.н. Бєлоха Г.С., к.т.н. Закладний О.О., к.т.н. Чернецька Ю.В., к.т.н. Опришко В.П., к.т.н. Шовкалюк, аспіранти: М.М. Лисий В., Гілевич К., Тараба М..

ІЕЕ -02

 

Контроль ефективності енерговикористання;управління попитом споживачів на електричну потужність та режимами генерування електроенергії об’єктами відновлюваної енергетики. Керівник – д.т.н. Находов В.Ф.

Виконавці: к.т.н.  Замулко А.І., к.т.н. Бориченко О.В., к.т.н. Веремійчук Ю.А., к.т.н. Чернявський А.В., аспіранти: Степаненко В.  Довгаль М. Лавринович П. Пустовий А.

IEE-03

 

Сучасні методи керування  систем розподілу електричної енергії в умовах широкого впровадження розосереджених засобів її генерації та акумулювання Керівник – д.т.н. Попов В.А.,

Виконавці: к.т.н. Ткаченко В.В., к.т.н. Ярмолюк О.С., Яценко Д., аспірант: Фролов І., магістр Наталич В.

IEE-04

 

Методи та засоби виявлення, ідентифікації та класифікації типу спотворення якості електричної енергії, інтергармоніки та асиметрія в електричних мережах Керівник – д.т.н. Волошко А.В.

Виконавці: к.т.н. Калінчик В.П., к.т.н Побігайло В.А. к.т.н. Філянін Д.В. к.т.н Прокопенко, аспіранти: В.В. Джеря Т.  Шевчук В.

IEE– 05 Автоматичне керування електричними системами з різнотипними джерелами виробництва електричної енергії. Керівник – д.т.н. Гребченко М.В.

Виконавці: к.т.н. Омельчук А.О., к.т.н. Черкашина Г.І.

ІЕЕ-06 Керування режимами електроспоживання об’єктами виробничої та муніципальної сфери Керівник – д.т.н. Розен В.П.

Виконавці: Прядко С.Л., аспіранти Докшина С.Ю., Хотян А.А., Грищенко Р.В., Хомяк А.О., магістр Горобець А.М.

ІЕЕ-07 Система підвищення енергоефективності електротехнічних об’єктів Керівник – к.т.н. Босак А.В.

Виконавці: к.т.н. Дубовик В.Г., к.т.н. Кулаковський Л.Я., Торопова Л.В., к.т.н. Торопов А.В., аспірант Боднарук О.Ю., магістр Літвінов В.Р.,

ІЕЕ-08 Геомехатронні системи ресурсозберігаючих технологій Керівник – д.т.н. Зайченко С.В.

Виконавці: д.т.н. Шевчук С. П., к.т.н. Мейта О. В., аспіранти Куліш Р. Д., магістр Стратіла Б.П.

ІЕЕ-09 Адаптивні ударно-хвильові системи Керівник – к.т.н. Сліденко В.М.

Виконавці: к.т.н. Лістовщик Л.К., Лесик В.С., Поліщук В.О., Городецький В.Г., к.ф-м.н Осадчук М.П.,  аспіранти Марчук Л.Р., Бут В. О., магістр Сірик А.В.

ІЕЕ-10 Хіммотологічна надійність та енергоощадні технології в енергетиці та транспорті Керівник – д.т.н. Бойченко С.В.

Виконавці: к.т.н. Шкільнюк І.О., к.т.н. Яковлєва А.В., к.т.н. Данілін О.В., аспіранти Куберський І.О., Лінфей Чен (Linfei Chen), магістри Халик О.В., Антоненко М.А.

ІЕЕ-11 3D моделювання в геоінженерії Керівник – д.т.н. Зуєвська Н.В.,

Виконавці: к.т.н., доц. Шайдецька Л.В., ст. викл. Косенко Т.В., аспірант Шукурлю Е.А. огли, магістри: Аксютенко П.С., Гуцуляк Ж.А., Гаїма М.

ІЕЕ-12 Розвиток підземної урбаністики як системи альтернативних проектних конфігурацій  Керівник – д.т.н. Гайко Г. І.

Виконавці: к.т.н.,  Вапнічна В.В., к.т.н., Ган А.Л., к.т.н., Ган О.В., д.т.н., Дичко А.О., провідний інженер Тарасюк О.С.

ІЕЕ-13 Керування геомеханічним станом основ для розвитку підземної інфраструктури Керівник – к.т.н. Стовпник С. М.,

д.т.н.,Кравець В.Г.,  аспірант    3 року навчання Туганов Г.К.,  аспірант 2 року навчання Юденко Д.В.

ІЕЕ-14 Екологічно безпечні геоінженерні технології Керівник – д.т.н. Вовк О. О.,

д.т.н., Ремез Н.С., д.т.н., Ткачук К.К., д.п.н.,  Кофанова О.В.,  д.т.н., Тверда О.Я., к.т.н., Гребенюк Т.В., к.т.н., ст. викл. Броницький В.О.

ІЕЕ-15 Розробка новітніх процесів видобутку, акумуляції та використання вуглеводневих енергоносіїв Керівник – к.т.н. Крючков А. І.,

Виконавці: д.т.н., Фролов О.О., д.т.н., Терентьєв О.М., к.т.н., Жукова Н.І., Сергієнко М.І., провідний інженер Бесарабець Л.І., інженер Бахтин А.І., магістр Сахно В.А.,

ІЕЕ-16 Захист працюючих від шкідливих та небезпечних виробничих факторів під час застосування електродугового зварювання та споріднених технологій Керівник – д.т.н. Левченко О. Г.,

Виконавці: д.т.н. Глива В.А., к.т.н. Полукаров Ю.О., к.т.н. Арламов О.Ю., к.т.н. Каштанов С.Ф., к.т.н. Ільчук О.С., к.т.н. Демчук Г.В., Землянська О.В., Пятова А.В.

ІЕЕ-17 Розроблення нових типів засобів індивідуального захисту Керівник – д.т.н. Третякова Л. Д.,

Виконавці: к.т.н. Праховнік Н.А. к.т.н. Мітюк Л.О., Качинська Н.Ф., к.т.н. Гусев А.М.