Науковий журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія»

Журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія» є науковим фаховим виданням України у сфері технічних наук. Науковий напрямок – енергетика та енергоефективність.
Реєстраційний номер свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 4135 від 30.03.2000 р.
Сфера розповсюдження: загальнодержавна.
Категорія читачів: науковці, фахівці за тематикою журналу, аспіранти, студенти.
Періодичність виходу: 4 рази на рік.
Рік заснування: 2000.

ISSN: 1813-5420 (Print), 2308-7382 (Online).

Сайт журналу: energy.kpi.ua

Переглянути ПОТОЧНИЙ ВИПУСК

Засновник Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Друкується за рішенням Вченої ради НТУУ “КПІ”.
Головний редактор Ю.І. Якименко

Журнал внесено до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Постанови Президії ВАК України від 1 липня 2010р. № 1-05/5.

Журнал включено до:

 • бази даних «Наукова періодика України» НБУВ;
 • українського реферативного журналу “Джерело” (ІПРІ НАН України);
 • електронного архіву наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ» ELAKPI;
 • наукова періодика України URAN (OJS);
 • наукометричної бази даних РІНЦ (eLibrary.ru – Наукова Електронна Бібліотека);
 • наукової пошукової системи Google Scholar;
 • баз даних Open Academic Journal Index (OAJI), WorldCat, BASE, Polska Bibliografia Naukowa, Academic Journal Index, International Institute of Organized Research (I2OR), Academic Keys, General Impact Factor, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Scientific Indexing Services, Cosmos impact factor, Infobase Index, Real Time Impact Factor.

До друку приймаються оригінальні статті, що мають науково-виробничу і практичну цінність. Автор має право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася. Результати наукових досліджень авторів у вигляді оформлених статей можуть бути подані до наступних рубрик журналу:

 • Глобальні проблеми енергетики та енергетична безпека.
 • Енергетика сталого розвитку.
 • Міжгалузеві проблеми і системні дослідження в паливно-енергетичному секторі.
 • Енергетичні системи та комплекси.
 • Лібералізовані ринки енергії.
 • Smart Grid системи та технології.
 • Енергетична ефективність та енергозбереження. Енергетичний менеджмент та аудит.
 • Технології та обладнання в енергетиці.
 • Моніторинг, діагностика та керування енергетичними процесами та обладнанням.
 • Економічні аспекти енергетики.
 • Системні еколого-енергетичні дослідження.
 • Екологічні проблеми в енергетиці

Адреса редакції: 03056, Україна, м.Київ, вул.Борщагівська, 115, к.315
Email: kravkpi@ukr.net (техн. секретар: Кравчук Наталія Олександрівна). Телефон: +38 044 406-85-14