Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів

РОЗЕН ВІКТОР ПЕТРОВИЧ
В.о. завідувача кафедри д.т.н., професор

Кафедра готує бакалаврів та магістрів (за професійним та науковим спрямуванням) денної, заочної та прискореної форм навчання за освітньою програмою підготовки (спеціалізацією) “Інжиніринг автоматизованих електричних комплексів” – однією з найбільш конкурентоспроможних спеціалізацій технічних вузів України.

Підготовка фахівців здійснюється на основі комп’ютерних технологій в галузі автоматизованих систем керування (загалом електротехнічних комплексів). Кафедра має найвищий IV рівень акредитації та здійснює підготовку докторів філософії.

Випускники спеціалізації готуються для проектування, дослідження та експлуатації електромеханічних систем автоматизації об’єктів різних галузей промисловості, транспорту, сільського господарства та інших сфер діяльності в області електромеханічних систем автоматизації загальнопромислових механізмів та комплексів (системи на основі електронно-механічних пристроїв з комп’ютерним керуванням).

auek1
auek2
auek3
auek4
auek5
auek6
previous arrow
next arrow

Web-сайт кафедри: http://auek.kpi.ua

E-mail: auek@ukr.net

Адреса: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 115, корпус 22, кiмн.406

Телефон:  +38-044-204-82-25