Захист магістерських дисертацій іноземних студентів ІЕЕ у дистанційному режимі

 У цьому навчальному році на кафедрі електропостачання Інституту енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ) дев’ять із сімнадцяти магістрантів наукового спрямування − громадяни інших країн світу, що навчаються на англомовних програмах підготовки за спеціальністю «141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 


Після запровадження карантину постало непросте завдання забезпечити безперервність освітнього процесу іноземних громадян англійською мовою, і зокрема шістьох магістрантів, що мали завершити підготовку дисертацій. Треба сказати, що випусковій кафедрі на чолі з д. т. н., професором Поповим В.А. довелося докласти чимало зусиль для того, щоб усі іноземні студенти вчасно пройшли всі необхідні процедури і допустилися до захисту магістерських дисертацій. Засідання екзаменаційних комісій ІЕЕ відбулися за розкладом, але дистанційно, у форматі інтернет-конференцій (ZOOM).На засіданні екзаменаційної комісії під головуванням д. т. н., с. н. с., зав. відділом Інституту електродинаміки НАН України Юрченка О.М. представили та успішно захистили свої роботи студенти спеціалізації «Системи забезпечення споживачів електричною енергією»:


  • Алмаброк Рашед Башір Елхаді, громадянин Лівії, тема магістерської дисертації «Комбінований метод відновлення даних про споживання електричної енергії» (науковий керівник: професор кафедри електропостачання, д. т. н. Волошко А.В.); 

  • Фарадж Бадер Джума Мусбах, громадянин Лівії, тема магістерської дисертації «Аналітичне забезпечення розгортання АСКОЕ в електроенергетичній системі Лівії» (науковий керівник: доцент кафедри електропостачання, к. т. н. Коцар О.В.).На засіданні екзаменаційної комісії під головуванням д. т. н., професора, член-кор. НАН України, зав. відділом Інституту технічної теплофізики НАН України Баска Б.І. представили та успішно захистили свої роботи студенти спеціалізації «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології»:


  • Данго Ібрагіма, громадянин Сенегалу, тема магістерської дисертації «Динаміка попиту на електроенергію у сільських та віддалених регіонах (на прикладі Республіки Сенегал)» (науковий керівник: доцент кафедри електропостачання, к. ф.-м. н Стрелкова Г.Г.); 

  • Тафтішт Бадіс, громадянин Алжиру, тема магістерської дисертації «Особливості оцінювання якості електропостачання у системах з джерелами розосередженої генерації» (науковий керівник: доцент кафедри електропостачання, к. т. н. Дерев’янко Д.Г.); 

  • Шарадзе Річард, громадянин Грузії, тема магістерської дисертації «Вибір сценарію розвитку генеруючих потужностей в електроенергетичній системі України» » (науковий керівник: професор кафедри електропостачання, д. т. н. Находов В.Ф.);

  • Шуакріа Абдельджаліль, громадянин Алжиру, тема магістерської дисертації «Системи керування попитом для локальних систем енергопостачання» (науковий керівник: професор кафедри електропостачання, д. т. н. Денисюк С.П.).


Обидва головуючі екзаменаційних комісій відзначили хороший рівень підготовки іноземних магістрантів ІЕЕ, що безумовно, є також позитивною оцінкою роботи професорсько-викладацького складу випускової кафедри. За результатами виконання навчальної програми та захисту магістерських дисертацій двом іноземним студентам – Данго Ібрагіма та Шарадзе Річард, рекомендовано видати дипломи з відзнакою.


І хоча формат проведення засідань екзаменаційних комісій цьогоріч був нетрадиційним, захисти магістерських дисертацій проходили за звичною процедурою. Студенти, як і завжди, хвилювалися перед своїми виступами, члени екзаменаційних комісій ставили багато запитань, секретар зачитував заздалегідь отримані відзиви та рецензії, магістранти першого року навчання спостерігали за захистами у якості гостей і «вболівали за своїх». Радісні емоції усіх учасників засідань після оголошення результатів захисту передавалися через екрани моніторів − випробування пройдено.Звичайно, дистанційна робота не замінить живого спілкування викладачів зі студентами. Але нові виклики потребують швидкої адаптації усіх учасників навчального процесу, і на мою думку, останні місяці довели спроможність нашого університету гідно рухатися у напрямку цифрового майбутнього.


 Чернецька Ю.В.,

к.т.н., ст. викл. кафедри електропостачання ІЕЕ, заст. Директора ІЕЕ з міжнародного співробітництва (на громадських засадах)


 


Матеріал опубліковано в університетській газеті «Київський політехнік» (№ 22 від 11 червня 2020 року)


 


 


 


 


 


 


 

Author: Vadim