Засідання студентського наукового гуртка «Електромеханічні та мехатронні системи»

Засідання студентського наукового гуртка «Електромеханічні та мехатронні системи» в 2022 році відбулось, в силу відомих причин, онлайн. Були розглянуті результати роботи учасників гуртка, які за активну позицію в наукових дослідженнях отримали додаткові бали на зимову сесію.
Заплановані теоретичні роботи на 2022 рік:
підготовка та подання двох патентів;
підготовка матеріалів до виступу на конференціях;
розроблення методики пошуку інформаційних джерел, оброблення та аналізування інформації, визначення основних напрямків наукового дослідження, що буде корисно при підготовці дипломного проекту бакалавра та магістерської дисертації
Заплановані практичні заходи:
розроблення установки для дослідження ударних процесів;
розроблення автоматизованого блоку керування джерелом гідравлічної енергії.
розроблення багатополюсного тихохідного електрогенератора для вітротурбіни з вертикальної віссю обертання.
YouTube – канал 3DMod створено 22 листопада, 2016 року як візуальний додаток до комп’ютерних практикумів, які присвячені геометричному моделюванню та віртуальному дослідженню процесів електромеханічного обладнання в середовищі SolidWorks.

Author: Vadim