Відбулася IV науково-технічна конференція магістрантів ІЕЕ (за результатами дисертаційних досліджень магістрантів), присвячена 75-річчю ІЕЕ, 17–18 листопада 2021 р.

Засідання онлайн відбулись на секціях: сталий розвиток енергетики, енергетичний менеджмент та інжиніринг, сучасні системи забезпечення електричною енергією, інжиніринг та автоматизація електротехнічних комплексів, мехатроніка енергоємних виробництв, проблеми видобутку корисних копалин, геотехнічне і міське підземне будівництво, інженерна екологія та ресурсозбереження. Магістранти ІЕЕ представили результати своїх наукових досліджень та інноваційні рішення важливих задач енергетики та ресурсозберігаючих технологій, покладені в основу магістерських дисертацій та запропоновані для впровадження на підприємствах галузі.

Автор Аліна ДИЧКО

Author: Vadim