Вступ до магістратури

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплома бакалавра, то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 1 курс магістратури. Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання – освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки – це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Якщо ти вступаєш до магістратури за державним замовленням, тобі потрібно обов’язково скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ), який цьогоріч складається з двох частин – іноземної мови за вибором вступника (англійська, німецька, французька або іспанська) та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для перевірки необхідного рівня знань з критичного, аналітичного та логічного мислення. Для складання ЄВІ потрібно зареєструватись з 08 травня до 31 травня (до 18.00)та з 26 червня серпня до 18 липня скласти його.

НН ІЕЕ здійснює набір в магістратуру за наступними спеціальностями і освітніми програмами:

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.

Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою.

Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи.

Освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

 

Програми вступних фахових випробувань 2023:

 

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв із зазначенням пріоритетності заяв, кількість заяв за кошти фізичних та / або юридичних осіб – максимум 15. Для того, щоб подати документи, потрібно з 01 липня зареєструвати електронний кабінет, а потім зареєструватись для складання фахового вступного випробування. Фахові вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть проводитись з 17 липня до 28 липня включно. Подати заяви можна буде з 31 липня до 21 серпня включно. Розклад роботи атестаційної комісії та графік проведення вступних випробувань можна знайти на сайті обраного тобою факультету чи інституту.

Загальна оцінка визначається за 100 бальною шкалою ESTS та додатково проводиться перерахунок оцінки рейтингової системи оцінювання за 200 бальною шкалою ЄВІ.

Конкурсний бал (далі – КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7 розраховується за формулою:

КБ = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3,

де

  • П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;
  • П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;
  • П3 – оцінка ЄФВВ або оцінка фахового іспиту в передбачених Порядком прийому та цим Положенням випадках.

Інформація про час і місце оголошення результатів конкурсних заходів атестаційні комісії доводять до відома вступників безпосередньо перед початком вступних випробувань (крім результатів ЄВІ / ЄФВВ).

 

Орієнтовні ключові дати

Реєстрація заяв на участь в єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ)

8 травня – 31 травня

Основна сесія єдиного вступного іспиту

26 червня – 18 липня

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування

26 червня – 18 липня

Проведення співбесід замість ЄВІ, фахових іспитів, фахових іспитів замість ЄФВВ

17 липня – 28 липня

Реєстрація заяв вступників для участі у конкурсному відборі

31 липня – 21 серпня 18:00

Проведення фахових іспитів на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

31 липня – 14 серпня 18:00

Надання рекомендації для зарахування за державним замовленням

не пізніше 26 серпня

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

до 29 серпня 18:00

Зарахування вступників за державним замовленням

31 серпня

Виконання вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

30 серпня – 6 вересня 17:00

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 7 вересня

Офіційні документи

Перелік документів для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»


Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського

Основні положення, етапи вступної кампанії, перелік документів, всі правові елементи, які пов’язані із твоїми можливостями для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2023 році.

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть оприлюднені після затвердження Міністерством Юстиції порядку прийому для здобуття вищої освіти в 2023 році

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2023 році

Додатки до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2023 році:

Положення про прийом на навчання до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» для здобуття ступеня магістра

Положення про порядок подання та розгляду апеляцій вступників до КПІ ім. Ігоря Сікорського (зі змінами)

Положення про випускників системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського, які досягли особливих успіхів у навчанні

Вартість навчання КПІ ім. Ігоря Сікорського

Програма усної співбесіди з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра