Вимоги безпеки при демонтажі та знесенні будівель і споруд

На даний час у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану обсяг проведення будівельно-монтажних робіт дещо зменшився, але після закінчення війни доведеться інтенсивно проводити відбудову знищеної війною економіки України. Нині ж нагальним є зміцнення пошкоджених елементів будинків, реконструкція та, в окремих випадках, знесення будівель і споруд.

Роботи із реконструкції або знесення будівель і споруд є набагато небезпечнішими, ніж загально будівельні роботи. Будинок чи інша будівельна споруда — це складна багатокомпонентна конструкція. З цієї причини для зносу будинку і демонтажу його конструкцій потрібен зважений підхід і підвищена увага на всіх етапах процесу демонтажу.

Перед розбиранням, реконструкцією та демонтажем необхідно обстежити загальний стан будівлі (споруди), а також фундаменту, стін, колон, склепінь та інших конструкцій, а для надбудов також стан основ. За результатами обстежень складається акт, на підставі якого розробляється проект організації будівництва (ПОБ) і проект виконання робіт (ПВР). Вибираючи спосіб і все необхідне обладнання необхідно розрахувати всі можливі ризики і різні варіанти проведення робіт.

На даний час існують три базових методи, застосовувані для демонтажу споруд та будівель:

  1. Механізований спосіб — залучається спеціальна техніка.
  2. Метод по елементного розбирання.
  3. Знесення будівель та споруд вибуховим способом.

Виконувати дані роботи мають право лише спеціалізовані організації, які отримали в установленому порядку дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Замовник або керівник будівництва призначає одного або кількох координаторів з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво та координаторів з питань охорони праці на стадії будівництва. Керівник будівництва до початку виконання будівельних робіт на об’єкті зобов’язаний скласти план з охорони праці будівельного майданчика.

Детальні питання безпеки праці розробляються в технологічних картах. Всі рішення щодо виконання робіт, які передбачають безпечність і повністю виключають елемент ризику при виконанні робочої операції, відображаються в складових частинах технологічної карти. Особливу увагу щодо недопущення перебування в небезпечній зоні сторонніх осіб, порядку відключення від різних інженерних мереж. Наприклад, забороняється робота у межах охоронних зон повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв без письмової згоди і присутності представника енергопідприємства, у віданні якого перебувають ці електроустановки.

Правильна організація будівельного майданчика і створення безпечних умов праці є першочерговим етапом здійснення робіт на будь-якому будівельному об’єкті і однією з передумов зниження виробничого травматизму і професійних захворювань працюючих.

Перед початком демонтажних робіт оформлюють наряд-допуск на їх виконання із зазначенням заходів, що забезпечують безпечні і нешкідливі умови праці монтажників. Члени бригади повинні пройти цільовий інструктаж із безпечних методів виконання робіт, маршруту руху на робоче місце, в санітарно-побутові приміщення, ознайомитися з технологічною картою та з заходами, передбаченими в ПВР.

Зносити будівлі вибуховим способом можуть тільки спеціально підготовлені фахівці. Під час виконання таких робіт необхідно дотримувати правил поводження з вибуховими матеріалами.

До початку ведення вибухових робіт необхідно:

  • визначити небезпечну зону відповідно до вимог проекту виконання робіт і огородити її;
  • облаштувати спеціальні укриття для захисту людей і майна від уламків будівель під час вибуху. Площу вибуху огородити матеріалами, що витримують дію вибухової хвилі. Конструкція таких захисних укриттів повинна бути визначена у ПВР.

Держава чітко визначає нормативи та стандарти безпечної роботи, яких слід дотримуватися відповідним суб’єктам господарювання. Вимоги з організації та безпечного виконання робіт, детально описані в НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення. ДБН А.3.2-2-2009» та НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», затверджених наказом Мінсоцполітики України від 23.06.2017 р. № 1050.

Author: Vadim