Видано новий підручник за редакцією професора Левченка О. Г.

На кафедрі охорони праці, промислової та цивільної безпеки Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» видано новий підручник за редакцією професора Левченка О. Г.:

Охорона праці та цивільний захист: Підручник / О. Г. Левченко, О. І. Полукаров, В. В. Зацарний, Ю. О. Полукаров, О. В. Землянська. За ред. О. Г. Левченка. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. –  472 с.

У підручнику вперше на основі нової комплексної навчальної програми, прийнятої в КПІ ім. Ігоря Сікорського, узагальнено сучасну інформацію трьох окремих навчальних дисциплін: «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці» та «Цивільний захист». Підручник складено шляхом узагальнення всіх відомих класифікацій уражаючих, шкідливих та небезпечних факторів, наявних як у побутових, так і у виробничих умовах, а також у надзвичайних ситуаціях, і зокрема в у мовах воєнного стану. Оскільки питання безпеки життєдіяльності є основою охорони праці та цивільного захисту, а також враховуючи законодавство України, підручник дістав загальну назву «Охорона праці та цивільний захист».

У ньому викладено теоретичні положення з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту як системи взаємозв’язків «людина – життєве середовище». Розглянуто загальні питання безпеки, ідентифікацію та класифікацію потенційних небезпек, їх властивості, способи і засоби захисту від їх впливу, основи санітарно-гігієнічних умов праці та методи профілактики професійних захворювань, загрози, що ведуть до надзвичайних ситуацій, характер їх проявів і дії на людей та об’єкти економіки, способи та засоби цивільного захисту населення і територій при виникненні надзвичайної ситуації, принципи надання першої долікарської допомоги. Особлива увага надана питанням особистої та колективної безпеки на виробництві, в повсякденних умовах та під час надзвичайних ситуацій і воєнного стану.

Підручник відповідає програмі єдиного комплексного курсу «Охорона праці та цивільний захист», складеної у відповідності до законодавства України. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів технічних спеціальностей для вивчення комплексної дисципліни «Охорона праці та цивільний захист», пов’язаної з питаннями безпеки на виробництві, у побуті та надзвичайних ситуаціях.

Author: Vadim