Анкетування магістрів

Анкетування щодо покращення якості надання освітніх послуг за освітньо-науковою програмою  «Енергетичний менеджмент, електропостачання та інжиніринг електротехнічних комплексів»

Мета опитування – оцінити зв’язок між діяльністю викладача і результатами цієї діяльності, що проявляються у засвоєнні студентами життєво необхідних і професійних компетенцій, рівні їхньої культури, ерудиції, умінні використовувати теорію на практиці; виявити через прямий зв’язок зі студентами проблемні аспекти у наданні освітніх послуг із навчальних дисциплін, недоліки у роботі викладачів, врахування яких сприятиме підвищенню якості викладання .
Процедура опитування щодо стану навчального процесу допомагає отримати інформацію про:
− ставлення здобувачів вищої освіти до проблем організації та ведення освітнього процесу;
− критерії оцінювання здобувачами вищої освіти стану освітньої діяльності науково-педагогічних працівників;
− шляхи підвищення якості навчального процесу, зокрема навчальної діяльності викладачів.

Проводилось анкетування “Покращення якості надання освітніх послуг. 1 семестр 2023-2024 н. р. ОНП ” Енергетичний менеджмент, електропостачання та інжиніринг електротехнічних комплексів  ” другого (магістерського) рівня ВО” за посиланням

Результати опитування СОЦІО+ Завантажити

Витяг з протоколу засідання науково-методичної комісії зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка №1 від 25.01.2024 року
Витяг комісія 141 протокол 1 25_01_2024