29.11.2021 р. в НН ІЕЕ пройшло урочисте вручення Диплому доктора філософії першому іноземцю – Шукюрову Азеру Меджід огли

29.11.2021 р. в НН ІЕЕ пройшло урочисте вручення Диплому доктора філософії першому іноземцю – здобувачу вищої освіти за третім науково-освітнім рівнім вищої освіти Шукюрову Азеру Меджід огли. Участь в урочистому врученні приймали директор НН ІЕЕ Сергій Денисюк, заступник директора з навчально-методичної роботи Анатолій Ган, представники випускової кафедри геоінженерії: завідувачка кафедрою Оксана Вовк, професори кафедри: Віктор Кравець, Наталя Зуєвська, Геннадій Гайко; доценти кафедри: Вікторія Вапнічна, Станіслав Стовпник, а також заступник завідувача кафедри геоінженерії з міжнародної діяльності Олена Ган.

За рішенням Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського 29 червня 2021 р. ухвалили рішення про присудження ступеня PhD у галузі виробництво та технології, спеціальності 184 – гірництво Азеру Шукюрову за темою дисертаційної роботи: “Удосконалення технологічних параметрів масового вибуху в умовах розробки родовищ на гірських схилах” під керівництвом д.т.н., професора Кравця В.Г.

Підвищення якості кадрового складу через навчання в аспірантурі та докторантурі – одне з першочергових завдань як кафедри геоінженерії, так і університету загалом. І як результат – захист дисертаційної роботи та здобуття ступеня доктора філософії – важлива подія у науковому житті університету!

Пане Шукюров Азер Меджід огли, бажаємо Вам подальших успіхів, реалізації творчих задумів у науковій та професійній діяльності!

Author: Vadim