Як організувати роботу з ліквідації аварійних ситуацій в умовах воєнного стану

Як діяти підприємствам під час надзвичайної ситуації

Щоб ліквідувати чи локалізувати аварію, що може призвести до загрози для життя і здоров’я людей, роботи з ліквідації аварій дозволяється виконувати без оформленнянаряду-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки тільки до моменту усунення прямої загрози життю людей і руйнування обладнання.

Порядок взаємодії і дій персоналу під час ліквідації аварії регламентує оперативна частина Плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій підприємств.

Роботи під час воєнних (бойових) дій можуть бути прирівняні до робіт в аварійних ситуаціях. Виконання робіт у таких умовах не потребує застосовувати організаційні заходи. Це можна віднести до прийнятного ризику, оскільки такі роботи працівники виконують за розробленими планами ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС).

Обов’язкова умова для виконання таких робіт — роботодавець повинен вживати необхідних заходів щодо захисту працівників від можливого впливу шкідливих і небезпечних факторів.

Роботодавець повинен:

  • розробити комплекс рішень, спрямованих на забезпечення захисту працівників від небезпеки, що може виникнути під час воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій;
  • створити умови для забезпечення сталого функціонування в особливий період.

Щоб забезпечити ефективну боротьбу з аварією на всіх рівнях її розвитку, керівник наказом створює штаб, до функцій якого входять:

  • збір і реєстрація інформації про хід розвитку аварії та вжиті заходи щодо боротьби з нею;
  • поточна оцінка інформації і прийняття рішень щодо оперативних дій у зоні аварії та поза її межами;
  • координація дій персоналу підприємства й всіх залучених підрозділів і служб, які беруть участь у ліквідації аварії.

Author: Vadim