Які права осіб з інвалідністю в умовах воєнного стану

Як МСЕК встановлює факт втрати працездатності (інвалідність)

На період дії воєнного стану на території України та протягом шести місяців після його припинення або скасування:

1) якщо особа, що звертається для встановлення інвалідності, не може прибути на огляд до медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), комісія може ухвалити рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії (ЛКК);

2) Кримська республіканська, обласні, центральні міські у мм. Києві та Севастополі, міські, міжрайонні та районні МСЕК забезпечують проведення медико-соціальної експертизи за направленням ЛКК незалежно від місця реєстрації, проживання або перебування особи, що звертається для встановлення інвалідності.

Підстави:

  • постанова КМУ від 08.03.2022 № 225 «Деякі питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України»;
  • стаття 121 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII;
  • указ Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні».

На період дії воєнного стану на території України не застосовується пункт 5 Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженого постановою КМУ від 03.12.2009 № 1317 «Питання медико-соціальної експертизи» (далі — Положення № 1317).

Дізнайтеся більше від наших фахівців:

Якщо лікар або ЛКК не мають змоги направити, зокрема заочно, осіб з тимчасовою непрацездатністю на медико-соціальну експертизу в строки, визначені абзацом другим пункту 6 Положення № 1317:

  • рішення щодо продовження тимчасової непрацездатності лікуючий лікар або ЛКК ухвалюють без направлення особи на медико-соціальну експертизу;
  • направлення здійснюється не пізніше ніж через місяць після припинення або скасування воєнного стану.

Повторний огляд, строк якого припав на період дії воєнного стану на території України, переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців після його припинення або скасування.

При цьому інвалідність і ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) продовжується до останнього числа шостого місяця після припинення або скасування періоду дії воєнного стану, якщо раніше не буде проведений повторний огляд.

Якщо в індивідуальній програмі реабілітації особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю встановлений строк повторного огляду, що припав на період дії воєнного стану, і в особи з інвалідністю відсутня можливість пройти МСЕК, а в дитини з інвалідністю — ЛКК, їхня індивідуальна програма реабілітації продовжується до останнього числа шостого місяця після припинення або скасування періоду дії воєнного стану.

Author: Vadim