ЧОТИРИ ЗАПИТАННЯ ПРО ІНСТРУКТАЖІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

  1. Під час дії воєнного стану підприємство не працює. Який документ регламентує перенесення строків проведення інструктажів із охорони праці для працівників?

Щоб перенести строки проведення інструктажів із питань охорони праці, не потрібний спеціальний документ. Достатньо наказу керівника, відповідно до якого працівники тимчасово не працюють. Причиною може бути простій, відпустка, призупинення дії трудового договору тощо.

 

  1. Працівник виконував роботи, які не належать до робіт підвищеної небезпеки. У зв’язку з воєнним станом перерва в роботі становила 30 календарних днів. Який вид інструктажу провести з працівником після виходу його на роботу: позаплановий чи повторний?

Позаплановий інструктаж проводять, якщо перерва в роботі виконавця робіт становить:

  • більше ніж 30 календарних днів — для робіт підвищеної небезпеки;
  • понад 60 днів — для решти робіт.

Підстава — пункт 6.6 глави 6 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05).

Тож працівнику, який вийшов на роботу, що не належить до робіт підвищеної небезпеки, після 30 днів перерви, проведіть повторний інструктаж. В іншому випадку — позаплановий.

Якщо працівника звільнили, а потім знову приймаєте на роботу, проведіть йому вступний і первинний інструктажі незалежно від строку його звільнення.

 

  1. За якими інструкціями з охорони праці проводити позаплановий інструктаж: за видами виконуваних робіт чи за всіма, що діють на підприємстві для професії працівника?

Позаплановий інструктаж проводять індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст інструктажу визначають у кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його провести.

 

  1. Після закінчення простою підприємства працівники вийшли на роботу. Їм провели позаплановий інструктаж відповідно до пункту 6.6 глави 6 НПАОП 0.00-4.12-05. Окрім того, наближається строк проведення чергового повторного інструктажу. Від якої дати рахувати наступний повторний інструктаж — від дати проведення позапланового інструктажу чи попереднього повторного інструктажу?

Позаплановий інструктаж не скасовує чергового повторного інструктажу. Тому наступний повторний інструктаж проводьте не рідше ніж:

  • раз на три місяці — для робіт підвищеної небезпеки;
  • раз на шість місяців — для решти робіт.

Відлік йде від дати попереднього повторного інструктажу.

Author: Vadim