Чи проводити медичний огляд працівників у період воєнного стану?

Введення в Україні воєнного стану не потягнуло внесення змін до нормативно-правових актів або інших розпорядчих документів, на підставі яких роботодавець може перенести строк проведення медичного огляду працівників чи допустити до роботи працівника, який не пройшов медогляд.

Нагадаємо, що за ст. 17 Закону України «Про охорону праці», ст. 169 КЗпП роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

При цьому основною метою проведення зазначених вище медичних оглядів є:

  • визначення стану здоров’я працівника та можливості виконання без погіршення стану здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища;
  • своєчасного виявлення професійних захворюваннях (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах;
  • забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу;
  • вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
  • проведення відповідних оздоровчих заходів.

Отже, медичні огляди працівників потрібно проводити навіть під час воєнного стану.

Author: Vadim