Чи потрібно проводити атестацію за умовами праці на робочих місцях, на яких тимчасово ніхто не працює?

На підприємстві припинена робота деяких структурних підрозділів. Чи потрібно в такому випадку проводити атестацію за умовами праці на робочих місцях, на яких тимчасово ніхто не працює?

Атестацію робочих місць за умовами праці проводять згідно з Порядком, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442, та Методичними рекомендаціями, затвердженими постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 р. № 41 і Головним державним санітарним лікарем України, у строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж раз на п’ять років (п. 4 Порядку).

Під час атестації для визначення умов праці дослідження фізичних, хімічних, біологічних, психофізіологічних факторів виробничого середовища і трудового процесу проводяться в процесі роботи в характерних (типових) виробничих умовах, коли засоби колективного та індивідуального захисту справні й діють ефективно (п. 3.4. Методичних рекомендацій).

Там, де виробництво припинене, провести дослідження факторів виробничого середовища, віднести робочі місця до категорії зі шкідливими й важкими умовами праці та визначити право працівників на пільги й компенсації, не порушуючи вимоги Методичних рекомендацій, неможливо. Отже, атестацію на робочих місцях, де не ведеться виробнича діяльність, не проводять. Після поновлення роботи на цих робочих місцях необхідно провести атестацію в найкоротший термін.

Джерело: Управління Держпраці

Author: Vadim