Центр підготовки енергоменеджерів

Центр підготовки енергоменеджерів (ЦПЕМ) є самостійною організацією, створеною на базі Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університета України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. ЦПЕМ було засновано у 1996 році для підтримки політики уряду України – підвищення ефективності енерговикористання. Європейське Співтовариство (ЄС), підтримуючи цю політику, надало методичну й фінансову допомогу в створенні ЦПЕМ.

Головним завданням Центру є передача досвіду та “ноу-хау” ЄС в сфері енергетичного менеджменту для підвищення енергоефективності у всіх секторах української економіки.

Наш Центр оснащено сучасними технологіями та обладнанням у сфері енергозбереження для демонстрації переваг ефективного використання енергії та досягнень інших країн у цій сфері. Навчання проводиться фахівцями високого рівня, більшість цих фахівців – професорсько-викладацький склад Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Курс підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за програмою «Енергетичний менеджмент»

Курс спрямовано на підготовку та підвищення кваліфікації фахівців з побудови систем енергетичного менеджменту за ДСТУ ISO 50001:2020 Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання (ISO 50001:2018, IDT).

В курсі розглядаються, зокрема, система національного законодавства в сфері енергозбереження і підвищення енергетичної ефективності; концепція, базові поняття, вимоги ISO 50001 та їхня практична реалізація; питання розроблення та впровадження енергетичної політики організації та енергетичних програм в сфері енергозбереження; розвиток компетенцій і навчання персоналу та інші питання, що пов’язані із створенням та сертифікацією систем енергетичного менеджменту організацій.

Під час навчання фахівці набувають практичних навичок складання енергетичних балансів, визначення базового енерговикористання, відбору енергоефективних проектів, реалізації енергозберігаючих заходів, розроблення регламентів управління енергоефективністю, побудови систем енергомоніторингу тощо. 

Курс підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за програмою «Енергетичний аудит»

Курс спрямовано на підготовку та підвищення кваліфікації фахівців з енергетичного аудиту за ДСТУ ISO 50002:2016 «Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх проведення».

В курсі, зокрема, розглядаються: політика енергоефективності України, законодавство в сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, методологія та методи енергетичного аудиту, енергозбереження в системах електро- та теплопостачання, технічне забезпечення енергетичного аудиту, вимірювальні прилади та системи контролю, обліку та управління енерговикористанням, термомодернізація будівель; концепція, базові поняття, вимоги ISO 50002 та їхня практична реалізація.

Під час навчання фахівці набувають практичних навичок планування та проведення енергетичного аудиту, аналізу результатів, формування звіту та представлення результатів енергетичного аудиту.

Після проходження курсів підвищення кваліфікації та успішного складання випускного тесту слухачам видається свідоцтво КПІ ім. Ігоря Сікорського та сертифікат Європейського Союзу англійською мовою.

Директор ЦПЕМ  Чернявський Анатолій Володимирович (канд.техн.наук, доцент)

e-mail: tcem@lll.kpi.ua

м. Київ 03056, вул. Борщагівська 115, кімн. 310

Тел.: +38044 204 86 07, факс: +38044 204 86 43

Site: https://tcem.kpi.ua/

E-mail: tcemkpi2023@gmail.com