ХТО ПРОХОДИТЬ ОБОВ’ЯЗКОВІ ПРОФІЛАКТИЧНІ МЕДОГЛЯДИ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Як організувати медичні огляди працівників

Обов’язкові медичні огляди під час воєнного стану проходять відповідно до законів і підзаконних актів України, зокрема — статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII.

Роботодавець зобов’язаний власним коштом профінансувати та організувати попередній (до прийняття на роботу) і періодичні медогляди працівників.

Обов’язкові медогляди проходять:

  • особи віком до 21 року;
  • працівники:
  • підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі;
  • лікувально-профілактичних, дошкільних і навчально-виховних закладів;
  • водопровідних споруд, об’єктів комунально-побутового обслуговування;
  • підприємств, установ, організацій, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь;
  • зайняті на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці.

Повний перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких мають проходити обов’язкові профілактичні медичні огляди, затверджений постановою КМУ від 23.05.2001 № 559.

Обов’язковий профілактичний медогляд, відповідно до Переліку, затвердженого наказом МОЗ від 23.07.2002 № 280, передбачає:

  • загальне обстеження лікарями-спеціалістами (терапевт, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог та інші (за потреби);
  • лабораторне обстеження;
  • функціональне обстеження.

Роботодавець повинен відсторонити від роботи працівників, які без поважних причин не пройшли у встановлений строк обов’язковий медичний огляд у повному обсязі. Таких працівників можна притягти до дисциплінарної відповідальності.

Author: Vadim