Хто може працювати дистанційно під час воєнного стану

Поза офісом можуть працювати працівники, яким для роботи достатньо мати ноутбук, доступ до інтернету й мобільний телефон. Це бухгалтер, програміст, аналітик комп’ютерних систем, дизайнер графічних робіт, консультант, маркетолог, редактор, диспетчер, фахівець із питань зайнятості тощо.

Держслужбовці та працівники державного органу на період воєнного стану за рішенням керівника можуть працювати дистанційно, але тільки на території України. Це регламентує постанова КМУ «Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану» від 12.04.2022№ 440.

Можливість працювати вдома держслужбовцю та службовцю органу місцевого самоврядування на період карантину передбачає і підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»від 17.03.2020 № 530-IX.

Працівники суб’єктів господарювання державного сектору економіки за рішенням виконавчого органу або керівника суб’єкта господарювання можуть працювати дистанційно, але на території України.

Члени виконавчого органу або керівник суб’єкта господарювання за рішенням суб’єкта управління об’єктами державної власності, загальних зборів акціонерів / учасників господарських товариств, у статутному капіталі яких 50% акцій / часток належать державі, а також наглядових рад суб’єктів господарювання можуть працювати дистанційно на території України. Умова — можливість забезпечити належну роботу підприємства (постанова КМУ «Деякі питання організації роботи працівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки на період воєнного стану» від 26.04.2022№ 481; далі — Постанова № 481).

 Постанова № 481 не стосується вчителів і вихователів. Дистанційно працювати вчителю з-за кордону можна, для цього не потрібно відрядження.

Державна служба якості освіти України на своєму сайті пропонує працівникові, який бажає працювати дистанційно, за допомогою узгоджених засобів електронного зв’язку направити засновнику/керівнику закладу освіти заяву.

Якщо працівник не має технічних можливостей працювати дистанційно, оголосіть простій чи оформте відпустку без збереження зарплати за згодою сторін — на період карантину або на період дії воєнного стану.

Як проводити інструктажі під час воєнного стану

  1. На час дії воєнного стану підприємство не працює. Який документ регламентує перенесення строків проведення інструктажів з охорони праці для працівників?

Рішення. Щоб перенести строки проведення інструктажів з питань охорони праці, не потрібен спеціальний документ. Достатньо наказу керівника, відповідно до якого працівники тимчасово не працюють: простій, відпустка, призупинення дії трудового договору тощо.

  1. Працівник виконував роботи, які не належать до робіт підвищеної небезпеки. У зв’язкуз воєнним станом перерва у роботі становила 30 календарних днів. Який вид інструктажу провести з працівником після виходу його на роботу: позаплановий чи повторний?

Рішення. Якщо умови праці суттєво не змінилися, достатньо провести повторний інструктаж. У іншому випадку — позаплановий. Якщо працівника звільнили, а потім знову приймаєте на роботу, проведіть йому вступний інструктаж незалежно від строку його звільнення.

  1. За якими інструкціями з охорони праці проводити позаплановий інструктаж: чи за всіма, що діють на підприємстві для професії працівника?

Рішення. Якщо є необхідність провести позаплановий інструктаж, проведіть його за всіма інструкціями з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, охорони довкілля. Позаплановий інструктаж проведіть до початку роботи в тих умовах, що змінилися.

  1. Від якої дати рахувати наступний повторний інструктаж: від дати проведення позапланового чи попереднього повторного інструктажу з ОП?

Рішення. Позаплановий інструктаж не скасовує чергового повторного інструктажу. Тому наступний повторний інструктаж проводьте:

  • не рідше ніж раз на три місяці — на роботах підвищеної небезпеки;
  • раз на шість місяців — для решти робіт.

Відлік йде від дати попереднього повторного інструктажу.

Author: Vadim