Україна приєднається до Конвенції ЄЕК ООН про промислові аварії

Закон України про приєднання до Конвенції ЄЕК ООН про транскордонний вплив промислових аварій набув чинності 29 травня 2022 року після його ухвалення українським парламентом 3 травня та підписання Президентом України 17 травня.

Україна стане Стороною Конвенції на 90-й день після дати здачі її документа про приєднання на зберігання Генеральному секретарю ООН у Нью-Йорку.

Конвенція застосовується до установок (так звана «небезпечна діяльність»), які містять небезпечні речовини, що підпадають під дію її додатка I, та можуть мати транскордонний вплив.

Документ сприятиме запобіганню промисловим аваріям, які можуть викликати транскордонні впливи, та забезпечить готовність до них і реагування на них.

У той же час, Конвенція спрямована на зміцнення політики та управління в галузі промислової безпеки, зниження ризику техногенних катастроф на кшталт Сендайської рамкової програми.

Серед її ключових положень — ідентифікація небезпечних видів діяльності та обмін відповідною інформацією із сусідніми країнами, підготовка спільних чи узгоджених планів дій у надзвичайних ситуаціях за межами майданчика, оперативне повідомлення у разі промислової аварії та взаємна допомога для пом’якшення наслідків. Конвенція не застосовується до ядерних установок.

Author: Vadim