Списки зарахованих з 03 жовтня 2022 до магістратури за державним
замовленням

Списки зарахованих з 03 жовтня 2022 до магістратури за державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Освітньо-професійна програма підготовки:

Освітньо-наукова програма підготовки

Заочна форма здобуття освіти

Освітньо-професійна програма підготовки:

Author: Vadim