Результати роботи Центру підготовки енергоменеджерів у 2021 році

У 2021 році на базі Центру підготовки енергоменеджерів (ЦПЕМ), в умовах пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, продовжено проведення дистанційних курсів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів в сфері енергозбереження, енергоефективності, енергетичного менеджменту, зокрема, за навчальними програмами «Сертифікація енергетичної ефективності будівель» та «Обстеження інженерних систем будівель» відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність будівель». Онлайн підготовлено 17 фахівців із сертифікації енергетичної ефективності та з обстеження інженерних систем будівель.

Продовжила роботу Атестаційна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського з професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель. У 2021 році атестовано 22 енергоаудитори із сертифікації енергетичної ефективності будівель та 24 фахівці з обстеження інженерних систем будівель.

Восени 2021 року онлайн проведено підвищення кваліфікації 54 фахівців ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС» за новою програмою «Парові турбіни та нагнітальні машини».

З метою навчання енергоаудиторів взаємодії з Фондом енергоефективності в ЦПЕМ розроблено проєкт Меморандуму про співробітництво між Державною установою «Фонд енергоефективності» та Інститутом енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Метою співробітництва є спільна підтримка ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергоефективності будівель та енергозбереження, зокрема в житловому секторі, з урахуванням національного плану дій з енергоефективності, зменшення викидів двоокису вуглецю з метою виконання Паризької угоди, впровадження acquis communautaire ЄС та виконання Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, забезпечення дотримання Україною міжнародних зобов’язань у сфері енергоефективності.

Author: Vadim