Премія Президента України – молодим науковцям ІЕЕ

13 лютого 2020 року відбулося урочисте нагородження молодих науковців ІЕЕ: робота «Науково-технічні та управлінські підходи до підвищення енергоефективності будівель» отримала Премію Президента України для молодих учених у 2019 р.

Авторами розробки є О.М.Шевченко – к.т.н., головний енергоменеджер КПІ ім. Ігоря Сікорського, асистент кафедри теплотехніки та енергозбереження; І.О.Суходуб – к.т.н., доцент кафедри теплотехніки та енергозбереження; Н.А.Буяк – к.т.н., асистент кафедри теплотехніки та енергозбереження та молодий вчений  І.К.Божко – к.т.н., старший науковий співробітник  Інституту технічної теплофізики НАН України.

Робота присвячена підвищенню рівня енергоефективності будівель шляхом удосконалення існуючих і розробки інноваційних управлінських методів оцінювання енергозбереження, розробці та реалізації новітніх систем енергозабезпечення будівель, впровадженню системи енергетичного менеджменту.

Дослідження, представлені в роботі, виконано на прикладі об’єктів галузі освіти. Особливістю галузі є висока складова соціального та споживчого характеру, що пов’язана з використанням енергоресурсів.

Розроблено багаторівневу систему енергетичного менеджменту, яка може допомогти ефективному управлінню процесами енергоефективності як окремих об’єктів, так і галузі в цілому. Ефективність запропонованих підходів доведена при впровадженні в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Щиро вітаємо наших колег і бажаємо нових творчих здобутків!

Author: Vadim