Практика

Практика є необхідним компонентом підготовки фахівців. Метою практичної підготовки є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професійної діяльності, формування на базі одержаних знань професійних умінь і досвіду прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично оновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Терміни проходження практики:

 • 2 рік навчання магістрів ОПП – (01.09.21 по 26.10.21)
 • 2 рік навчання здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії – (13.12.20 – 26.12.20)
 • 2 рік навчання магістрів ОНП – (31.01.22 по 06.03.2022)
 • 4 курс – бакалаври – (11.04.22 по 15.05.2022)

Відповідальні за практику:

 • ІЕЕ: Городецький Віктор Георгійович
 • Кафедра АЕМК: Пермяков Віктор Миколайович (141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)
 • Кафедра АЕМК: Городецький Віктор Георгійович (141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)
 • Кафедра ГІ: Броницький Вадим Олегович (101 Екологія)
 • Кафедра ГІ: Фролов Олександр Олександрович (184 Гірництво)
 • Кафедра ЕП: Кравчук Наталія Олександрівна, Кордан Алла Петрівна (141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)

Документи для проходження практики:

 • Договір на практику  – DOC   PDF
 • Робоча програма практики – DOC   PDF
 • Направлення  – DOC   PDF
 • Повідомлення – DOC   PDF
 • Щоденник  – DOC   PDF

Допоміжна документація: