Практика

Практика є необхідним компонентом підготовки фахівців. Метою практичної підготовки є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професійної діяльності, формування на базі одержаних знань професійних умінь і досвіду прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично оновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Терміни проходження практики:

 • 2 рік навчання магістрів ОПП – (01.09.20 по 26.10.20)
 • 2 рік навчання здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії – (14.12.20 – 27.12.20)
 • 2 рік навчання магістрів ОНП – (01.02.21 по 07.03 2021)
 • 4 курс – бакалаври – (12.04.21 по 16.05.2021)

Відповідальні за практику:

 • ІЕЕ: Городецький Віктор Георгійович
 • Кафедра АУЕК: Пермяков Віктор Миколайович (141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)
 • Кафедра ГІ: Броницький Вадим Олегович (101 Екологія)
 • Кафедра ГІ: Стовпник Станіслав Миколайович (184 Гірництво)
 • Кафедра ЕМОЕВ: Городецький Віктор Георгійович (141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)
 • Кафедра ЕП: Кравчук Наталія Олександрівна, Кордан Алла Петрівна (141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)
 • Кафедра ТЕ: Піцин В’ячеслав Борисович (144 Теплоенергетика)

Документи для проходження практики:

 • Договір на практику  – DOC   PDF
 • Робоча програма практики – DOC   PDF
 • Направлення  – DOC   PDF
 • Повідомлення – DOC   PDF
 • Щоденник  – DOC   PDF

Допоміжна документація: