Порядок продовження розслідування нещасного випадку комісією підприємства

Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 337, який діє з 1 липня 2019 року (далі — Порядок).

Згідно вимог пункту 30 Порядку, розслідування нещасного випадку комісією підприємства (установи, організації) проводиться протягом п’яти робочих днів з дня утворення комісії.

У разі виникнення потреби у проведенні лабораторних досліджень, експертизи, випробувань для встановлення обставин і причин настання нещасного випадку та у випадках, зазначених у пункті 43 Порядку, розслідування може бути продовжене роботодавцем за письмовим погодженням з територіальним органом Держпраці за місцем настання нещасного випадку або за місцезнаходженням підприємства (установи, організації) (у разі події під час руху транспортних засобів усіх видів) до отримання відповідних висновків, матеріалів, відповідей, пояснень тощо.

Пунктом 43 Порядку передбачено, що заклади судово-медичної експертизи, експертно-технічні центри, органи досудового розслідування, інші органи та установи на запит роботодавця, голови комісії, потерпілого (членів його сім’ї чи уповноваженої ними особи) повинні безоплатно надавати у найкоротший строк матеріали та висновки щодо нещасного випадку, а у разі, коли необхідні висновки судово-гістологічної та судово-токсикологічної експертизи, — після проведення цих досліджень.

Іноді, під час проведення розслідування, виникає необхідність у проведенні лабораторних досліджень, експертизи, випробувань, цей факт теж впливає на строк проведення розслідування. Пункт 42 Порядку зазначає, що експертно-технічні центри, дослідні, випробувальні лабораторії та інші підрозділи (групи) технічної підтримки, які функціонують у складі підприємств (установ, організацій), що належать до сфери управління Держпраці, надають на запит голови комісії висновки щодо причин настання нещасного випадку та пропозиції щодо заходів запобігання виникненню подібних нещасних випадків зазначеними організаціями.

Окремо нагадаємо, що згідно вимог пункту 49 Порядку до матеріалів розслідування нещасного випадку належить наказ про продовження строку проведення розслідування. Тобто, отримавши письмове погодження продовження строку проведення розслідування від територіального органу Держпраці, роботодавець повинен видати наказ із зазначенням підстав для продовження строку проведення розслідування.

Author: Vadim