ПРО ІНСТИТУТ

Ера енергоефективності та енергозбереження в Україні диктує попит на фахівців нових спеціальностей та спеціалізацій – випускників Інституту енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського. Енергозбереження (енергоефективність) – енергетична безпека України, енергоменеджмент (енергоаудіт) – економічна безпека України, екологія (ресурсозбереження) – екологічна безпека України, а гірництво – паливна безпека України, і всі ці спеціальності ти знайдеш на ІЕЕ.

Наші студенти створюють сучасні енергетичні комплекси та інтелектуальні системи енергоспоживання (світові концепції Eco-Smart Citi, Smart Grid), впроваджують нові системи енергетичного менеджменту за світовим стандартом ISO 50001; розробляють ІТ-технологічні автоматизовані електромеханічні системи джерел альтернативної енергії; проектують та експлуатувати пiдземнi об’єкти та комплекси міст; проводять моніторинг екологічного стану міст, муніципальних та промислових об’єктів.

У Інституті енергозбереження та енергоменеджменту ти одержиш сучасні навики й уміння, можливість стажування у провідних європейських та вітчизняних компаніях, міжнародні сертифікати Cisco Systems, GlobalLogic, Sikorski Challenge та реальні шанси спробувати свої сили, подавшись на програми безкоштовного навчання за кордоном (Норвегія, Німеччина, Польща).

Наші випускники працюють в органах державного управління, енергетичних та екологічних інспекціях, провідних європейських та вітчизняних компаніях, експертами з питань ефективного використання енергоресурсів, фахівцями з надання консалтингових та інжінірінгових послуг, енергоуадиторами та інспекторами в енергетичному секторі, провідними спеціалістами підприємств електроенергетики, паливно-енергетичного комплексу, гірничодобувної промисловості, будівництва та експлуатації міських підземних споруд, фахівцями з проведення енергетичного та екологічного моніторингу.