ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Кафедра Автоматизації управління електротехнічними комплексами:

ІНЖИНІРИНГ АВТОМАТИЗОВАНИХ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

Кафедра Електропостачання:

СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ЕНЕРГІЄЮ

Кафедра Електропостачання:

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Кафедра Електромеханічного обладнання енергоємних виробництв:

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ ТА МЕХАТРОННІ СИСТЕМИ ЕНЕРГОЄМНИХ ВИРОБНИЦТВ

Спеціальність 144 Теплоенергетика

Кафедра Теплотехніки та енергозбереження:

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ІНЖИНІРИНГ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ

Спеціальність 184 Гірництво

Кафедра Геоінженерії:

ГЕОІНЖЕНЕРІЯ


Наказ № 1/131 від 01.04.2020р. “Про затвердження переліку освітніх програм університету, гарантів освітніх програм та науково-методичних комісій університету зі спеціальностей” (зі змінами, остання редакція від 21.09.2020 р.)

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського