ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Кафедра Автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів

Кафедра Електропостачання

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Кафедра Автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів

Кафедра Електропостачання

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Кафедра Автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів та кафедра Електропостачання

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Кафедра Автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів та кафедра Електропостачання

Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища

 

Кафедра Геоінженерії:

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Спеціальність 184 Гірництво

Кафедра Геоінженерії:

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Наказ № 1/131 від 01.04.2020р. “Про затвердження переліку освітніх програм університету, гарантів освітніх програм та науково-методичних комісій університету зі спеціальностей” (зі змінами, остання редакція від 21.09.2020 р.)

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського